Semináře a školení

 

Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, školení jsou pořádána v Praze.

Akreditovaná školení a semináře

Školení III. třídy

Semináře

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Další

 

 

 

 

Akreditovaná školení a semináře

První pomoc pro členy ČOS – školení

Naučíte se poskytnout správně první pomoc. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci v rozsahu 40 hodin a je zakončena zkouškami. Součástí školení je výuka záchrany tonoucího v bazénu. Školení je vhodné pro cvičitele, trenéry a ostatní zájemce o získání odbornosti zdravotník zotavovacích akcí. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené střední vzdělání, dobrý zdravotní stav a schopnost uplavat 100 metrů. Školení je pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT.

Termíny
​23.–24. 2. 2019
​30.–31. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 2600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy

V tělocvičné praxi se zvyšuje počet osob se zdravotním oslabením, zejména pak pohybového aparátu. Tím stoupají nároky na odbornost cvičitele, který by měl dokázat přizpůsobit cvičební program individuálním potřebám jedince. Školení prohlubuje poznatky z III. třídy, seznámíte se s různými cvičebními programy zaměřenými na korekci zdravotních oslabení, prohloubíte teoretické znalosti v oblasti anatomie, pedagogiky a psychologie. Součástí je i část zaměřená na osobní rozvoj, orientaci v legislativě a podnikatelské minimum. Přihlásit se může absolvent školení cvičitel ZdrTV III. třídy, nebo cvičitel seniorů III. třídy, nebo cvičitel všestrannosti II. třídy, věk minimálně 18 let, ukončené střední vzdělání a dobrý zdravotní stav. Úspěšným složením zkoušek získá absolvent kvalifikaci Instruktor zdravotní tělesné výchovy, na základě které může žádat o vydání živnostenského oprávnění. Školení je pořádáno ve spolupráci s komisí zdravotní tělesné výchovy ČOS.

Termíny ← změna
​29.–31. 3. 2019
​3.–5. 5. 2019
​14.–16. 6. 2019
​20.–22. 9. 2019
​18.–20. 10. 2019
​30. 11. 2019 (zkoušky)

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, kdybychom školení opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 8000 Kč (lze zažádat o dotaci)
veřejnost: 8000 Kč

Kontakt
Eva Řibřidová, e-mail: eribridova@sokol.eu, tel.: 728 859 876

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si učební plán v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Instruktor parkouru (II. třída)

Školení pro zkušené trenéry parkouru s vysokou úrovní dovedností a kondice. Během 100 hodin výuky (6 víkendů) se účastníci naučí téměř vše, co je třeba pro úspěšnou kariéru instruktora parkouru. Podmínkou přihlášení se na kurz je absolvované školení cvičitelů parkouru III. třídy nebo Zohir licence. Vše od konga přes roll po B-twist v podání těch nejlepších trenérů (nejen) z ČR. Absolvent tohoto školení akreditovaného MŠMT získá osvědčení, na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského oprávnění na činnost vedení lekcí parkouru.

Upozornění: Podmínkou pro úspěšné absolvování je splnění náročných fyzických (kondičních a technických) požadavků závěrečné zkoušky.

Termíny
​29.–31. 3. 2019
​12.–14. 4. 2019
​3.–5. 5. 2019
​24.–26. 5. 2019
​7.–9. 6. 2019
​15.–16. 6. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, kdybychom školení opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 12000 Kč (lze zažádat o dotaci) veřejnost: 12000 Kč

Číslo akce
2019 014

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Cvičitel sportovní všestrannosti II. třídy

Akreditované školení je určeno cvičitelům, kteří si chtějí rozšířit své teoretické i praktické poznatky ve sportovní všestrannosti. Obsahem 100 hodinového školení jsou praktické i teoretické přednášky a cvičení z všeobecné gymnastiky, rekreačních sportů, turistiky, her a pobytu v přírodě, atletiky, plavání a sportovních her, doplněné o pedagogické a psychologické předměty, anatomii a fyziologii. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitele všestrannosti III. třídy, nebo pedagogické a tělovýchovné vzdělání, věk 18 let a ukončený střední stupeň vzdělání. Absolventi získají kvalifikaci Instruktor sportovních volnočasových aktivit, která je shodná s názvem kvalifikace II. třída všestrannosti.

Vstupní předpoklady

  • dosažení věku 18 let nejpozději v den závěrečné zkoušky
  • ukončené středoškolské vzdělání (nutno doložit kopií dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání)
  • kvalifikace III. třídy sportovní všestrannosti, nebo kvalifikace III. třídy cvičitel rodičů s dětmi, předškolními dětmi, nebo jiná kvalifikace obsahově srovnatelná s uvedenými kvalifikacemi získaná u jiné organizace v rozsahu 50 hodin (nutno doložit kopií osvědčení nebo cvičitelským průkazem)
  • dobrý zdravotní stav

Termíny
​13.–15. 9. 2019
​18.–20. 10. 2019
​22.–24. 11. 2019
​10.–12. 1. 2020
​7.–9. 2. 2020
​7.–8. 3. 2020 Zkoušky

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno.

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 8000 Kč (lze zažádat o dotaci)
veřejnost: 8000 Kč

Číslo akce
2019 024

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

Cvičitel II. třídy rodičů a dětí a předškolních dětí je nadstavbou kvalifikace cvičitel III. třídy této odbornosti. Na školení získáte teoretické a praktické znalosti z oblasti psychomotoriky, pohybových her, hudebně pohybové výchovy, cvičení a pobytu v přírodě, atletiky, her na sněhu a ledu, lyžařské přípravy a základů bruslení, plavecké přípravy a jógy. Ovládnete základy pohybové skladby, pořadových cvičení, názvosloví a grafického záznamu pohybu. Po absolvování závěrečných zkoušek tohoto školení akreditovaného MŠMT můžete žádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění. Podmínkou pro přihlášení je absolvování školení RDPD nebo všestrannosti III. třídy, případně odpovídající pedagogické vzdělání tělovýchovného směru.

Vstupní předpoklady

  • dosažení věku 18 let nejpozději v den závěrečné zkoušky
  • ukončené středoškolské vzdělání (nutno doložit kopií dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání)
  • kvalifikace III. třídy sportovní všestrannosti, nebo kvalifikace III. třídy cvičitel rodičů s dětmi, předškolními dětmi, nebo jiná kvalifikace obsahově srovnatelná s uvedenými kvalifikacemi získaná u jiné organizace v rozsahu 50 hodin (nutno doložit kopií osvědčení nebo cvičitelským průkazem)
  • dobrý zdravotní stav

Termíny
​13.–15. 9. 2019
​18.–20. 10. 2019
​22.–24. 11. 2019
​10.–12. 1. 2020
​7.–9. 2. 2020
​7.–8. 3. 2020 Zkoušky

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 8000 Kč (lze zažádat o dotaci)
veřejnost: 8000 Kč

Číslo akce
2019 025

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Školení III. třídy

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termíny
​25.–27. 1. 2019
​22.–24. 3. 2019
​4. 5. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Cvičitel parkouru III. třídy

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole, případně pro ty, kteří se chtějí následně zúčastnit školení Instruktor parkouru. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři.

Termíny
​8.–10. 2. 2019
​1.–3. 3. 2019
​23. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2200 Kč
veřejnost: 4500 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

Událost na Facebooku

 

 

 

Cvičitel seniorů III. třídy

Školení je určeno všem, kteří se chtějí věnovat vedení cvičebních jednotek seniorů v sokolských tělocvičných jednotách. Dozvíte se a prakticky vyzkoušíte zejména: jak udržovat a rozvíjet kondici lidí staršího věku, jaká jsou současná doporučení pro seniory z hlediska objemu a druhu pohybových aktivit a jaké jsou vhodné metody výuky a organizační formy pro cvičení se seniory. V praxi uvidíte ukázky pohybových aktivit v tělocvičně i v přírodě. Navrhnete vlastní cvičební jednotku a provedete její rozbor. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let.

Termíny ← změna
​5.–7. 4. 2019
​17.–19. 5. 2019
Termín zkoušek bude upřesněn

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termíny
​8.–10. 3. 2019
​12.–14. 4. 2019
​5. 5. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Cvičitel pohybových aktivit s hudbou (Rekondik®️) III. třídy

Rekondik je formou kondičního cvičení s hudebním doprovodem určenou pro cvičenky a cvičence v kategoriích dorost a dospělí. Hlavním cílem je zlepšení a udržení kondice a zdokonalování pohybové kultury cvičenců. Účinek cvičení může být podpořen využitím moderního náčiní a nářadí a dalších cvičebních pomůcek. Součástí školení jsou ukázkové cvičební jednotky – např. kruhový trénink, tabata a další formy.

Termíny ← změna
​17.–19. 5. 2019
​14.–16. 6. 2019
​termín zkoušek bude upřesněn na 1. konzultaci

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom školení opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Trenér skoků na trampolíně III. třídy

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků z úspěšných oddílů (Kampa, Liberec) – B. Schmidt, P. Dufek a M. Patrman.

Termíny
​6.–7. 4. 2019
​13.–14. 4. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
Členové ČOS i veřejnost: 3800 Kč.
Na základě doporučení T.J. Sokol lze zažádat o snížení účastnického poplatku dotací ÚŠ ČOS. Více informací na http://www.sokol.eu/obsah/5541/podminky-ziskani-dotace-us-cos

Číslo akce
2019 033

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Cvičitel jógy III. třídy

Školení je určeno všem zájemcům o vedení cvičebních jednotek jógy v tělocvičných jednotách. Školení vychází z tradiční rádžajógy s důrazem na hathajógu a dále podle Iyengarovy metody. Hlavní náplní budou průpravná cvičení, ásany, dechové a koncentrační techniky. Dále se seznámíte se základy jógové filozofie, tradičními i moderními přístupy k józe a obecnými aspekty činnosti cvičitele včetně zvláštností práce se staršími, mladšími a zdravotně oslabeným cvičenci. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost se cvičením jógy a alespoň základní znalost dané problematiky.

Termíny
​8.–10. 11. 2019
​29. 11. – 1. 12. 2019
​18. 1. 2020 ← změna termínu!

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno.

Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 2100 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Další

Prázdninová škola mladých pomahatelů

Z prázdninové školy mladých pomahatelů se stala tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem čtvrtého ročníku je motivovat a podporovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – zdravé přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava.

Termín
29. 6. – 5. 7. 2019

Místo
Praha

Přihlášky do
30. 5. 2019

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 3200 Kč
veřejnost: 4200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Školení činovníků

Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

Termín
2.–3. listopadu 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce byla naplněna.

Chcete dát vědět, kdyby se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Školení pravidel Teamgym junior pro všestrannost

Výklad nových pravidel sokolského TeamGymu, změny oproti původním pravidlům, systém hodnocení. Hlavní část školení se bude věnovat systému hodnocení družstev prostřednictvím videorozborů. Pro nové zájemce o kvalifikaci rozhodčího TGJ OV ČOS je určen sobotní i nedělní program, při splnění požadavků získají kvalifikaci rozhodčí TGJ OV ČOS. Sobotní část je doškolením stávajících rozhodčích (prodloužení platnosti průkazu rozhodčího), případně pro trenéry a cvičitele je doškolovacím seminářem v rozsahu 8h. Výstup Školení je zakončeno testem. Úspěšný absolvent, který se zúčastnil obou dnů získá průkaz rozhodčího TeamGym odboru všestrannosti ČOS (platný pouze pro soutěže pořádané ČOS). Lektoři jsou zkušení rozhodčí sokolských soutěží, spoluautoři úprav pravidel pro sokolský Teamgym. Požadavky na účastníky Pro nové rozhodčí věk minimálně 16 let, základní znalosti gymnastických tvarů používaných v TGJ (akrobacie, skoky z malé trampolíny); jakékoli znalosti z hodnocení ze sportovní gymnastiky výhodou.

Termín
září–říjen 2019 ← změna termínu, bude upřesněno

Místo
Praha, Tyršův dům, Tyršův klub

Přihlášky od
bude upřesněno

Zanechte nám kontakt

Poplatek
600 Kč, úhrada na místě

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Semináře

Funkční trénink – síla a mobilita

Opakování úspěšného semináře z konce minulého roku. Funkční trénink usiluje o co nejširší využití získaných schopností a dovedností. Účinnost tréninku je potom zaručena kvalitním zvládnutím omezeného počtu klíčových cviků, které jsou voleny podle jejich užitečnosti ve sportovním a běžném životě. Tento praktický seminář se zaměří na rozvoj dvou složek tělesných schopností. První je rozvoj síly pomocí cvičení s vlastním tělem. Druhá je rozvoj mobility – aktivního rozsah pohybu a zachování kloubního zdraví.

Termín
26. 1. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhnětě si pozvánku v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Inspirace do hodin aerobiku

Seminář zejména pro všechny cvičitele aerobiku, ale i pro všechny ostatní, kteří rádi cvičí s hudebním doprovodem. Ve třech dynamických aerobních lekcích a jedné pomalé lekci Body and Mind načerpáte novou inspiraci do svých hodin.

Termín
27. 1. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Feldenkrais pro děti

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu. Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody pro děti jsou koncipovány tak, aby u dětí komplexně podpořily zdravý vývoj a chuť k pohybu. V průběhu lekcí se s dětmi pracuje skrze harmonický a vědomý pohyb a to v bezpečném, kreativním a hravém prostředí. Děti se během nich učí vnímat sebe samy úplně jiným způsobem, než jsou zvyklé, což jim otevírá dveře k novým pohybovým a celkově životním prožitkům. Semináře povede učitelka Feldenkraisovy® metody Eliška Nejdlová.

Termín
2. 2. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce byla naplněna

Pokud máte zájem o podzimní termín, přihlaste se prosím do seznamu zájemců.

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

 

 

 

Rozhodčí předškolních dětí

Závody pro předškolní děti bývají nepostupovou soutěží, přesto by měly mít určitá pravidla a během určitého období jsou sestavy i pravidla upravovány. Tento seminář vhodný pro stávající i nové rozhodčí bude zaměřen na gymnastické sestavy, ale i na atletické závody a dává si za cíl, Vás s těmito pravidly seznámit. V gymnastické části se dozvíte jak sestavovat komisi rozhodčích, jak se počítají srážky a co vlastně rozhodčí u těchto nejmenších dětí mají hodnotit. V atletické části se dozvíte, jaké jsou doporučené disciplíny pro tuto nejmladší kategorii, jak se správně startuje a jak vše dle pravidel zapisovat.

Termín
3. 2. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 500 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Stáhněte si pozvánku v PDF

Událost na facebooku

 

 

 

Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – ženské složky

Obsahem semináře bude nejen výklad pravidel sportovní gymnastiky při soutěžích sportovní všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG, ale také metodika nácviku jednotlivých prvků a jejich spojování do sestav. V průběhu semináře se účastníci seznámí s prací rozhodčích: posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav. Zájemci mohou na závěr semináře absolvovat zkoušku a získat osvědčení rozhodčí sportovní gymnastiky pro soutěže sportovní všestrannosti. Seminář je určený zejména pro cvičitele všestrannosti mladších a starších žákyň, dorostenek a žen.

Termín
23. 2. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – mužské složky

Obsahem semináře bude nejen výklad pravidel sportovní gymnastiky při soutěžích sportovní všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG, ale také metodika nácviku jednotlivých prvků a jejich spojování do sestav. V průběhu semináře se účastníci seznámí s prací rozhodčích: posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav. Zájemci mohou na závěr semináře absolvovat zkoušku a získat osvědčení rozhodčí sportovní gymnastiky pro soutěže sportovní všestrannosti. Seminář je určený zejména pro cvičitele všestrannosti mladších a starších žáků, dorostenců a mužů.

Termín
23. 2. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Funkční trénink – síla a mobilita jaro

Opakování úspěšného semináře z konce minulého roku. Funkční trénink usiluje o co nejširší využití získaných schopností a dovedností. Účinnost tréninku je potom zaručena kvalitním zvládnutím omezeného počtu klíčových cviků, které jsou voleny podle jejich užitečnosti ve sportovním a běžném životě. Tento praktický seminář se zaměří na rozvoj dvou složek tělesných schopností. První je rozvoj síly pomocí cvičení s vlastním tělem. Druhá je rozvoj mobility – aktivního rozsah pohybu a zachování kloubního zdraví.

Termín
16. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Hrazda a přeskok od základů

Šestihodinový seminář cílený na cvičitele všestrannosti nabídne praktickou formou vhled do problematiky dvou nejběžnějších gymnastických disciplín na nářadí – hrazdy a přeskoku. Zopakujete si metodické řady doporučované pro nácvik dovedností dětí mladšího a staršího školního věku. Vyzkoušíte si záchranu a dopomoc cvičencům a naučíte se opravovat jejich nejčastější chyby při provedení základních prvků. Součástí budou také hry a netradiční aktivity na hrazdě a švédské bedně.

Termín
24. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce byla naplněna.

Máte o akci zájem?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

První pomoc pro členy ČOS – doškolovací seminář

Aktuální postupy v první pomoci doplněné o přednášky se zdravotnickou tématikou vhodné pro cvičitele, trenéry a členy ČOS. Doškolovací seminář je vhodný pro členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí ČOS a v nejbližší době jim končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý, nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit. Doškolovací seminář v délce 8 vyučovacích hodin je pořádán ve spolupráci se zdravotní komisí ČOS.

Termín
30. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování ukončeno

Chcete dát vědět, kdybychom školení opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 400 Kč
veřejnost: 400 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Událost na facebooku

 

 

 

Feldenkrais pro děti – jaro

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu. Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody pro děti jsou koncipovány tak, aby u dětí komplexně podpořily zdravý vývoj a chuť k pohybu. V průběhu lekcí se s dětmi pracuje skrze harmonický a vědomý pohyb a to v bezpečném, kreativním a hravém prostředí. Děti se během nich učí vnímat sebe samy úplně jiným způsobem, než jsou zvyklé, což jim otevírá dveře k novým pohybovým a celkově životním prožitkům. Semináře povede učitelka Feldenkraisovy® metody Eliška Nejdlová.

Termín
30. 3. 2019

Místo
Praha

Přihlašování je ukončeno, kapacita akce byla naplněna

Pokud máte zájem o podzimní termín, přihlaste se prosím do seznamu zájemců.

Podzimní termín

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Tvorba pódiových skladeb

Na semináři se seznámíte se systematickým přístupem k tvorbě pohybových skladeb. Dozvíte se rady do praxe, vlastní tvorbu i nácvik. Naučíte se využít vhodného hudebního doprovodu a pracovat s hudbou při tvorbě. Uvidíte příklady pódiových skladeb pro různé věkové kategorie, s využitím náčiní i bez. V praxi vyzkoušíte vytvořit vlastní pódiovou skladbu a rozeberete ji s lektory.

Termín
5. října 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Školení pravidel malého TeamGymu

Seznámíte se s pravidly soutěží MTG, metodikou nácviku a technikou provedení vybraných gymnastických prvků a tvarů. Součástí budou tipy, jak sestavit jednotlivé prvky do požadovaných řad. Seminář je koncipován jako doškolovací seminář pro stávající i nové rozhodčí, cvičitele a trenéry.

Termín
12. 5. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 500 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Feldenkrais pro dospělé

Feldenkraisova® metoda (FM) je celosvětově uznávaná somatická edukační metoda, která prostřednictvím přirozeného učení skrze pohyb a sebeuvědomění v pohybu umožňuje pochopit a pozitivně ovlivnit individuální proces učení každého člověka. To se následně projevuje nejen v rámci našeho pohybu, ale i myšlení, vnímání a cítění. V lekcích FM se uvědomělým vnímáním sebe sama v souvislosti s působením zemské přitažlivosti učíme posuzovat pohyb tak, jak to dělají malé děti – podle pocitu příjemnosti, plynulosti, jednoduchosti, lehkosti a efektivity. V semináři zažijete účinek této neobvyklé pohybové metody sami na sobě. Seminář je vhodný zejména pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy a cvičitele seniorů. Semináře povede učitelka Feldenkraisovy® metody Eliška Nejdlová.

Termín
25. 5. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Hry pro předškolní a mladší školní věk

Dita Franklová je trenérka I. třídy atletiky a zaměřuje se na atletiku hrou pro nejmenší děti. Její hry jsou nápadité, neokoukané a využívá u nich jak klasické, tak i netradiční náčiní a pomůcky.

Termín
26. 5. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Přihlaste se na další termín

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Posilování na BOSU®

BOSU® je cvičební pomůcka s původem v rehabilitaci – z pevné rovné plochy na kterou navazuje vypouklá měkká část připomínající půlmíč. Dobrá stabilizační funkce (tj. dobré zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře je klíčová v prevenci svalových dysbalancí a bolestí pohybového systému a je základem každého pohybového výkonu. Proto by zařazení cviků na podporu stabilizační funkce mělo být samozřejmou součástí pohybové přípravy. Tento praktický doškolovací seminář pro cvičitele i veřejnost Vám poskytne zásobník cvičení včetně základních teoretických podkladů pro posilování na BOSU®.

Termín
1. 6. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Funkční trénink – lokomoce

Funkční trénink usiluje o co nejširší využití získaných schopností a dovedností. Účinnost tréninku je potom zaručena kvalitním zvládnutím omezeného počtu klíčových cviků, které jsou voleny podle jejich užitečnosti ve sportovním a běžném životě. Tento praktický seminář se zaměří na lokomoci, tedy pohyb sloužící k přesunu lidského těla z jednoho místa na druhé, a její využití při tréninku různých sportů. Lektorem je Jiří Paclt z T.J. Sokol Hřivice.

Termín
1. 6. 2019 ← změna termínu

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Motivace lidovou písničkou I

Po úspěšné sérii ukázkových cvičebních hodin pro rodiče a děti a předškolní děti motivované ročními obdobími otevíráme novou sérii ukázkových cvičebních hodin tentokrát motivované lidovými písněmi. S písničkou si budeme hrát, cvičit, přidáme i náčiní.

Termín
28. 9. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Feldenkrais pro děti – podzim

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu. Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody pro děti jsou koncipovány tak, aby u dětí komplexně podpořily zdravý vývoj a chuť k pohybu. V průběhu lekcí se s dětmi pracuje skrze harmonický a vědomý pohyb a to v bezpečném, kreativním a hravém prostředí. Děti se během nich učí vnímat sebe samy úplně jiným způsobem, než jsou zvyklé, což jim otevírá dveře k novým pohybovým a celkově životním prožitkům. Semináře povede učitelka Feldenkraisovy® metody Eliška Nejdlová.

Termín
19. 10. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Parkour pro začátečníky

Viděli jste někde parkour a chtěli byste se o něm dozvědět více? Zajímá vás, jak se liší od gymnastiky a proč děti tak láká a baví? Na tomto semináři, který je určen pro cvičitele všech odborností, budete mít možnost seznámit se se základy této moderní sportovní disciplíny. Vyzkoušíte si prakticky všechny základní techniky a jak poskytovat záchranu cvičenců při jejich nácviku nebo provedení. Získáte praktické tipy, jak využít parkourové prvky i ve cvičebních jednotkách jiných zaměření.

Termín
9. 11. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Hrazda a přeskok od základů

Opakování úspěšného sestihodinového semináře cíleného na cvičitele všestrannosti nabídne praktickou formou vhled do problematiky dvou nejběžnějších gymnastických disciplín na nářadí – hrazdy a přeskoku. Zopakujete si metodické řady doporučované pro nácvik dovedností dětí mladšího a staršího školního věku. Vyzkoušíte si záchranu a dopomoc cvičencům a naučíte se opravovat jejich nejčastější chyby při provedení základních prvků.

Termín
10. 11. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Seminář pro cvičitele seniorů

K udržení kvality života a soběstačnosti ve stáří přispívá pravidelný pohyb, životospráva i dostatečný sociální kontakt. Ve třech praktických lekcích a jedné teoretické přednášce Vás vybavíme zásobníkem cviků a nápadů, jak si udržet pevné zdraví, pohodu a optimismus. Doškolovací seminář určený zejména pro všechny cvičitele seniorů, zdravotní tělesné výchovy, rekondiku a pro všechny zájemce o tématiku aktivního stárnutí a přípravy na stáří. Podrobnější program zašleme přihlášeným účastníkům.

Termín
16. 11. 2019

Místo
Praha

Přihlášky do
31. 10. 2019

Přihlašování bylo ukončeno

Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Hry pro předškolní a mladší školní věk – opakování

Dita Franklová je trenérka I. třídy atletiky a zaměřuje se na atletiku hrou pro nejmenší děti. Její hry jsou nápadité, neokoukané a využívá u nich jak klasické, tak i netradiční náčiní a pomůcky.

Termín
1. 12. 2019

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno
Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte nám kontakt

Poplatek
člen ČOS: 500 Kč
veřejnost: 1000 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávací akce najdete:

Aktualizováno 2019-11-25

Související obsah: