Česká obec sokolská

315 km na kole přes 7 sokoloven
Karlovarští sokolové vyrazili na cyklovýlet

13. 07. 2021

Společně s místostarostou Sokolské župy Karlovarské br. Pavlem Knárou jsme využili prodloužený červencový víkend a od Tyršova domu v Praze vyrazili na kolech po dalších sokolovnách. Z Prahy jsme vyjeli v neděli před polednem podél řeky Vltavy do Terezína, po cestě navštívili sokolovnu v Roudnici nad Labem a v Litoměřicích. V terezínské sokolovně přespali a načerpali síly na další dny.

V pondělí 5.7. nás  čekal přesun do Ústí nad Labem. Odtud výjezd cyklobusem do Tisé a poté opět hezky v sedle svých bicyklů přes německá města Königstein a Bad Schandau zpátky do Čech. Konkrétně do Děčína, kde byly dvě zastávky. První nesměla chybět u pomníku zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše a druhá u sokolovny v Podmoklech. Následoval návrat do Ústí nad Labem, kde nás  čekalo další zasloužené přespání. Úterní návrat byl více než symbolický. Start: Tyršův dům v Ústí n.L. , cíl:  Tyršův dům v Praze. I to se včetně zastávky v sokolovně v Kralupech nad Vltavou zdárně podařilo absolvovat.

Podíl na úspěšném cyklo-sokolském putování má především počasí (ale to jsme ovlivnit stejně nemohli), dále patří velký dík za možnost nechat zaparkované auto před TD v Praze sestře Hance Moučkové. Za ochotu a nápomoc ses. Simoně, dceři starosty, z T. J. Sokol Terezín a ses. Vendule Bábelové, potažmo br. Fantovi z T. J. Ústí nad Labem.

Celkem se podařilo ujet 315 km a navštívit sedm různých sokoloven.

Text zaslal:  Michal Mendel, starosta Sokolské župy Karlovarské

 

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace