Česká obec sokolská

Co vzniklo původně jako nápad jednoho lékaře - sokola a několika jeho přátel, našlo velkou odezvu v celém sokolském hnutí. Laskavost je naší hodnotou, proto se snažíme pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Dárcovství krve patří k těm nejcennějším způsobům pomoci - může zachránit život! S nápadem přišel před šesti lety lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice. „Vím, jak je dárcovství krve důležité. Vidíme to i dnes, kdy mnoho dárců onemocnělo nebo je v karanténě, je již nedostatek na mnoha místech republiky znát. Tato naše sokolská akce může celostátní snahu transfuzních stanic alespoň v malé míře podpořit,“ uvedl Vít Jakoubek.

V roce 2020 (6. ročník) darovali sokolové přes 380 litrů krve při 849 odběrech! Do projektu, který si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové dárce krve, se v loňském roce zapojilo 299 dárců ze 78 sokolských jednot, což je o třetinu více než v předchozím ročníku. Velmi potěšující je zapojení i malých jednot z celé České republiky. Celkové prvenství znovu obhájil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 27 dárců absolvovalo 86 odběrů. Mezi dárci byl například i Josef Nekovářčlen Sokola Roudnice nad Labem, který od roku 1974 daroval krev již 120krát. 

Darování krve v Tyršově domě 17. 2. 2021

Hromadný odběr v Tyršově domě 17. 2. 2021

Letošní již 7. ročník projektu jsme odstartovali poněkud netradičně. K příležitosti oslav 159. výročí založení sokolského spolku jsme uspořádali hromadný odběr v Tyršově domě zastřešený výjezdním týmem ÚVN. Během necelých čtyř hodin sokolové a jejich příznivci darovali přes 16 litrů krve. Na lehátka v tělocvičně postupně ulehlo 36 lidí, z toho zhruba dvě třetiny mladých dárců do třiceti let. Právě získání prvodárců bylo hlavním cílem akce. Jak to u nás vypadalo se můžete podívat ve videu. Další hromadný odběr v Tyršově domě plánujeme na 7. října, ne náhodou den před Památným dnem sokolstva.

„Mám ohromnou radost, že počet dárců v Sokolské kapce krve roste každý rok o desítky procent. Laskavost, nezištnost, pomoc potřebným, zájem o svět kolem nás, to jsou sokolské hodnoty, k nimž se tímto projektem hlásíme,“ uvedla Hana Moučková, starostka ČOS. 

Aktuálně pro ty, kdo prodělali onemocnění COVID-19

Prodělali jste onemocnění COVID-19? Vaše krev obsahuje protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2), a mohou v ní přetrvat delší dobu po uzdravení. Podání plazmy od osoby, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit. O možnosti darování rekonvalescentní plazmy jako pomoci k léčbě závažných forem tohoto onemocnění najdete bližší informace na následujícím odkaze.

Pokud byl očkován proti COVID-19 - dárce je vyřazen:
 • 7 dní po každé dávce (vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Sanofi)
 • 28 dní po každé dávce (vakcíny Astra Zeneca, Johnson&Johnson)
Z dárcovství je ale dočasně vyloučen dárce v těchto případech:
 • covid-19 pozitivní bez příznaků;
 • v posledních 14 dnech byl v některé zemi označené ve vztahu ke covid-19 na "semaforu" jako oranžová, nebo v posledních 28 dnech v zemi „červené“. Aktuálně platný “semafor” najdete na stránkách MZČR;
 • je v karanténě (do ukončení karantény), nebo byl v těsném kontaktu s osobou v karanténě či izolaci (do skončení karantény či izolace).

Jak se zapojit do Sokolské kapky krve

Do Sokolské kapky krve se může zapojit každý člen Sokola, nečlenové ale určitě odmítnuti nebudou. Důležité je dodržovat obecná pravidla pro darování krve, především maximální počet odběrů. Darujete-li krev, nahlašte své odběry v jednotě nebo se staňte vy sami osobou, která bude sbírat hlášení od dárců. Výsledky se pak vyplňují 2x ročně (za příslušné období) do formuláře, který najdete ZDE. Celá pravidla projektu jsou uvedena ve druhé části stránky níže.   

Podpořit projekt můžete také vyvěšením plakátu (pod odkazem ke stažení) ve vaší sokolovně nebo sdílením příspěvků a fotek na Facebooku

Kde darovat: dle svého výběru - přehled transfuzních stanic je například na darovanikrve.cz nebo darujukrev.cz

Krev může darovat každý člověk dlouhodobě žijící v ČR splňující tyto podmínky:
 • 18-65 let; 
 • váha min. 50 kg;
 • netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví; 
 • nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal; 
 • netrpí chronickým onemocněním (např. cukrovkou, epilepsií apod.). 

Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5-10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až 3 týdnů.

Více informací o projektu Sokolská kapka krve získáte u koordinátorů br. Víta Jakoubka, e-mail: kapkakrve@sokol.eu nebo u ses. Anety Kaslové, e-mail: akaslova@sokol.eu, tel: 257 007 234.

PRAVIDLA SOKOLSKÉ KAPKY KRVE

 • Sčítá se počet odběrů za sokolskou jednotu za 6, resp. 12 měsíců (období jsou následující: leden - červen, červenec - prosinec)

 • Protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem mohou darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže  je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max. 4 odběry za rok (bez ohledu na to, zda se jedná o plasmu či plnou krev)

 • Hlášení (obsahující jméno jednoty, župu, počet odběrů a počet dárců) se nově vyplňuje prostřednictvím google formuláře, který najdete ZDE. Formulář vyplňujte 2x ročně (dle vybraného období), za období leden - červen vždy do konce července aktuálního roku a za období červenec - prosinec do konce ledna následujícího roku; hlášení za druhé pololetí musí obsahovat také celkový počet dárců za celý rok (jelikož většinou nemusí jít o prostý součet dárců za obě pololetí); při nejasnostech se obracejte na e-mail: akaslova@sokol.eu

 • Vyhlášení výsledků je 2x ročně, jednou průběžné a na začátku následujícího roku celkové výsledky za celý ročník; výsledky jsou zveřejněny na webu a v časopise Sokol, zúčastněné jednoty obdrží Čestné uznání a 4 nejlepší jednoty budou oceněny věcnými cenami

 • Každý dárce, který se zapojil do Sokolské kapky krve, dostane krásný pamětní odznak
Mapa
Aktuality projektu

Zájem o darování krve napříč Českou obcí sokolskou rok od roku roste. Loni se do projektu zapojilo 78 jednot, což je skoro o tři desítky víc než v roce 2019. Velmi potěšující je opět zapojení malých jednot z celé České republiky. Do Sokolské kapky krve, projektu, který si klade za cíl zvýšit povědomí o dárcovství, se v 6. ročníku zapojilo 299 sokolů (o 69 více než v minulém roce).

VÍCE

16. února uplynulo 159 let od založení Sokola. Letos poprvé jeho členové slavili dobrým skutkem – darovali krev. Díky Sokolské kapce krve, projektu, který funguje napříč celou republikou už od roku 2015, darovali přes 700 litrů nejcennější tekutiny. Vůbec poprvé ale Sokolská kapka krve zažila hromadný odběr v Tyršově domě.

VÍCE

Sokolové byli vždy s naší republikou spojeni i v jejích těžkých chvílích. Chceme pomoci i nyní - v době spojené s omezeními v důsledku pandemie Covid-19 - a pokusit se omladit základnu dárců krve. Právě mladší ročníky dárců, dle vyjádření lékařů, zdravotnictví potřebuje. A kdo jiný než my sokolové by měl jít příkladem? Po vzoru našich hodnot LASKAVOST, OBČANSTVÍ, KOMUNITA - bychom chtěli vyzvat všechny sestry a bratry, ale i širokou veřejnost, aby se zapojili do projektu Sokolská kapka krve.

VÍCE
Více aktualit

Fotky a videa

Kalendář Akcí
04
03

Písmenková cesta

Kde: Sokolská 17, 37005 České Budějovice

11
03

Webinář: Sokolská stráž aneb jak na státní a sokolskou symboliku

Kde: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česko

18
03

Webinář: Sokol Jihlava - dědictví a současnost

Kde: Újezd 450/40, 118 01 Malá Strana

08
05

Krajské turistické setkání Sokolů 2021

Kde: Sportovní areál T.J. Sokol Moravičany, 78982 Moravičany

Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé