Česká obec sokolská

Všesokolské slety jsou nedílnou součástí historie Sokola. Jejich předzvěstí, jakousi pomyslnou ouverturou, se stala již první veřejná cvičení – první z nich se konalo již 1. června 1862 při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského. Za zárodek budoucích sletu je však považováno veřejné cvičení konané 19. května 1867 na Rohanském ostrově – zde se poprvé cvičilo na hudbu. I. všesokolský slet se uskutečnil v červnu 1882 na Střeleckém ostrově; původně byl nazýván jako Jubilejní slavnost, neboť se konal při příležitosti 20. výročí založení Sokola. Zúčastnili se ho zástupci ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky.

Všesokolské slety se většinou se konaly po zhruba šesti letech, kromě období, kdy Sokol oficiálně nemohl působit – v době 1. světové války, za německé okupace a v době komunistického režimu. Mezi prvním a druhým sletem sice uběhla delší doba – plných devět let, ale původně byl II. slet připraven na rok 1887; rakouské úřady však zakázaly průvod a vítání hostů na nádraží, proto slet byl zrušen a namísto toho se konalo veřejné cvičení v Českém Brodě.

Snad žádná organizace na světě se nemůže pochlubit jako Sokol tím, že její tradiční slavnostní akce se koná již ve třetím století – v případě sokolských sletů v 19., 20. a 21. století. A také tím, že po celou tuto dobu má i mezinárodní rozměr – již od druhého všesokolského sletu v roce 1891 přijíždějí cvičenci a hosté ze zahraničních sokolských jednot, své slety či obdobné akce pořádají i některé sokolské organizace ve světě, jako například ve Slovinsku, Srbsku, na Slovensku, na americkém kontinentě Americká obec sokolská, Sokol USA a Sokol Kanada. Americký Sokol uspořádal svůj první slet již v roce 1893. Po roce 1948 pořádalo slety rovněž Ústředí československého sokolstva v zahraničí – konaly se ve Vídni, Montrealu, Curychu, Paříži. Zahraniční sokolové se tak zasloužili o to, že tradice sletů pokračovala i v době, kdy se ve vlasti konat nemohly.

Podrobnosti o historických sletech můžete nalézt například na tomto linku

Slet v roce 2018 - roce oslav 100 let založení Československé republiky

Celkem se do sletových cvičení zapojilo 15 tisíc cvičenců a atmosféra, kterou sokolové dokázali vytvořit nejen ve sletovém týdnu v Praze, ale i při krajskcýh sletech přivedla do řad Sokola stovky nových či staronových členů.

XVI. všesokolský slet byl zahájen divadelní hrou Naši furianti, kterou sokolští ochotníci předvedli v Národním divadle. 
Již potřetí v novodobé historii sletů byl součástí hlavního týdne XVI. všesokolského sletu program Sokol Gala – přehlídka toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout. Strhující představení, připravené spolu se souborem La Putyka, doslova elektrizovalo diváky v O2 areně. 

Divákům zde předvedlo své dovednosti na 500 vystupujících – zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů zastoupených v České obci sokolské – a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Pořad byl komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Vedle sportů, které se představily na Sokol Gala v minulých sletech, byly k vidění i některé premiéry. V programu se objevil akrobatický rokenrol, badminton, basketbal, moderní gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo, krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport, tenis, trampolíny, teamgym, volejbal a zápas. Mezi sportovci, kteří v programu vystoupili, bylo mnoho mistrů republiky nebo účastníků i medailistů z mistrovství Evropy a světa. 

Z hromadných tělocvičných skladeb se v Sokol Gala ukázkou prezentovala skladba Cirkus. Celý program, včetně úvodního vystoupení souboru La Putyka byl orámován motivem stoletého výročí vzniku československého státu. Sokol Gala 2018 zaznamenal i jednu velkou premiéru: převážná část vystoupení byla živě doprovázena stohlavým orchestrem pod vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního tělesa tvořil Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra.

Podívejte se na galerii se Sokol Gala

Součástí programu bylo také vyhlášení letošní ceny pro sokolskou sportovní legendu roku. To získali atletka a olympionička Olga Oldřichová a legenda českých skokanů na lyžích, reprezentant a trenér Zdeněk Remsa.

Na XVI. sletu byl i T. G. Masaryk

Při hromadných skladbách na stadionu Slavie Praha v Edenu tisíce cvičenců předvedli během krásného letního večera prokomponovaný pořad, který se od svého slavnostního zahájení a přivítání hostů až po poslední tóny česko-slovenské skladby Spolu nesl v duchu oslav stoletho výročí československého státu. Sokolská stráž na koni, symbolická přítomnost T. G. Masaryka i M. R. Štefánika, přinesení sokolských praporů a úvodní proslovy program zahájily.

Pak už publikum bouřilo nadšením při provedení všech skladeb, ať už šlo o seniorskou Princeznu republiku nebo dětské skladby V peřině a Cirkus. „O cvičení v Sokole a o vystoupení na sletu je velký zájem. Pro srovnání s posledním sletem mohu uvést, že nejméně obsazená skladba ČOS má letos přes 800 cvičenců, v roce 2012 to bylo 250. Některé skladby mají více cvičenců, než se vejde na plochu stadionu, proto některé skladby mají dvě garnitury účastníků,“ říká náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který má program v Edenu na starosti.

Fotogalerie Markéty Navrátilové a Václava Pancera z atmosféry XVI. všesokolského sletu

Více informací, fotografií i tehdejších aktualit můžete nalézt na speciálním webu k XVI. sletu 

Přípravy na XVII. Všesokolský Slet 

Již nyní se začínají plánovat detaily XVII. sletu, který se uskuteční v termínu 1. - 6. 7. 2024. Prvním krokem je vymyšlení a odsouhlasení motta, které bude Slet tematicky provázet.

Mapa
Aktuality projektu
Více aktualit

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace