Česká obec sokolská

Právní dokumenty

Na této stránce naleznete přehled nejdůležitějších právních dokumentů, kterými se řídí Česká obec sokolská

Stanovy České obce sokolské

Řád k ochraně osobních údajů v ČOS - 3-2019

Informační memorandum o zpracování osobních údajů ČOS  ​- Informační memorandum shrnuje informace o tom, jak je v České obci sokolské nakládáno s osobními údaji, za jakým účelem je náš spolek shromažďuje a k čemu je používá. Důležitá je informace o tom, že je uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu.

Přihláška do ČOS - dospělý

Přihláška do ČOS - mládež

Přihláška do ČOS a evidenční list

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace