Česká obec sokolská

Sokolové mají svého blanického rytíře
je jím Jan Januš ze Sokola Votice

05. 05. 2023

Na základě rozhodnutí neziskových organizací z Podblanicka získal čestné ocenění „Blanický rytíř“ bratr Jan Januš, a to za mnohaletou dobrovolnou činnost v oblasti tělovýchovy, za obnovu a rozvoj sokolské jednoty ve Voticích a župy Blanické, pro kterou také dlouhodobě pracoval jako její jednatel. V T. J. Sokol Votice působil ve funkci starosty dlouhých 29 let.

Jan Januš se narodil 8. 7. 1964 v Benešově. Navštěvoval Základní školu ve Voticích, ve studiu poté pokračoval na Střední zemědělské škole v Benešově. Už jako dítě začal chodit cvičit do zdejší sokolovny v roce 1972, tehdy ještě pod hlavičkou ČSTV. Z jeho i ze vzpomínek dalších členů v době normalizace se u nás ve městě však vždy chodilo „do Sokola“. Postupem času si nejvíce oblíbil volejbal, jehož oddíl několik let vedl. Jeho zásluhou vznikl tradiční volejbalový turnaj, který navštěvovaly svého času i týmy z Německa a který oslavil minulý rok již 31. ročník.

Starostou zvolen 11x

Pokud se ve Voticích řekne Sokol či sokolovna, vybaví si drtivá většina místních obyvatel právě osobu Jana Januše, dlouholetého starosty zdejší tělocvičné jednoty Sokol Votice. Stál u obnovy Sokola a zrodu jednoty ve Voticích v roce 1991 a od té doby až do roku 2022 byl jejím předním činovníkem. Když jednota hledala v roce 1993 nového starostu, padla volba právě na něj. Volba, kterou dokázal svými kvalitami a přístupem k věci desetkrát obhájit, a to k radosti a spokojenosti všech členů. Těm dnes sokolovna slouží podle standardů a požadavků 21. století. Spolek se za jeho působení rozvinul jak ekonomicky, tak člensky. Za jeho dlouholeté působení se povedlo investovat do sokolovny a jejího zázemí cca 14 miliónů korun. I díky jeho starostování je dnes sokolovna v bezvadném stavu, s novou střechou, okny, fasádou, rozvody či elektroinstalacemi. Navíc se díky prozřetelným investicím, zejména do ubytovny, povedlo dostat počáteční zápornou částku, kterou Sokol při svém vzniku v roce 1991 „disponoval“ do kladných čísel, a tak dovede lépe ekonomicky odolávat současný krizím.

Amatérský i profesionální sport v jednotě

Dnes sdružuje tělocvičná jednota České obce sokolské ve Voticích přes 300 členů všech věkových generací. Věnují se převážně amatérskému, ale i profesionálnímu sportu. Jednota udržuje jediný kulturní sál ve městě, který využívá i jako cvičební. Za sokolovnou se nacházejí kurty se zázemím, pronajímá se restaurace a ubytovací prostory sokolovny. Zároveň má stabilní trenérské zázemí, tvoří ji několik sportovních oddílů a vzdělavatelský odbor. Každoročně pořádá mnoho oblíbených kulturních akcí, jež jsou ve Voticích již tradiční, například šibřinky, „Neseď doma“, „Noc sokoloven“ nebo „Ukliďme Česko“. Sokol spolupracuje s ostatními spolky města, při organizaci pietních či slavnostních událostí.

Votice jsou dlouhodobě sídlem sokolské župy Blanické, v rámci, které se Jan Januš také dlouhodobě angažoval. Byl nejenom u jejího znovuobnovení, ale také pro župu 16 let činovnicky pracoval, z toho 13 let působil jako její jednatel. Na Podblanicku se Jan Januš zasadil o pořádání úspěšných všesokolských mezisletů či oblíbeného každoročního výstupu na Blaník konaného 28. října u příležitosti oslav státního svátku. O tom, že Jan Januš vykonal pro Sokol mimořádný kus práce, svědčí i to, že byl v minulém roce oceněn stříbrnou medailí ČOS za příkladné vedení jednoty a dlouhodobé činovnické působení v Sokole. Bylo mu uděleno čestné občanství města Votice a při této příležitosti mu byl věnován groš sv. Václava, který je symbolem Votic. 

Dne 7. dubna obdržel prestižní regionální ocenění „Blanický rytíř“ a my mu chceme jako členstvo Sokola poděkovat za jeho obětavou práci, kterou pro naši jednotu vykonal. 

 

 Text: Jan Houdek 

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace