Česká obec sokolská

Cvičení je možné, ale jen venku
Sledujte aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR

27. 04. 2021

Dosud platilo omezení sportujících ve dvojicích na vzdálenost 10m. Od pondělí 26. 4. je podmínkou 15m² na 1 osobu.

Aktuální opatření ministerstva zdravotnictví umožňují sportovat jen dětem a mládeži. Pravidla jsou následující:

od pondělí 26. 4.

Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu (testování, kontroly dodržování hygienicko-epidemických  režimů a sledování výskytu nákaz v klubech).

od pondělí 3. 5. - pouze v krajích s případy nákazy nižšími než 100 os/100.000 obyvatel týdně

Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku (ve skupinách max. 20 osob na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hygienických pravidel a epidemiologického režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.

Nejaktuálnější informace sledujte na webu vlády nebo ministerstva zdravotnictví.

 

Aktuální opatření 26. dubna

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace