Česká obec sokolská

Na Řípu se sešly stovky sokolů
Připomněli si 160 let od založení spolku i prvního společného výletu

03. 05. 2022

Historický vlak z Masarykova nádraží v Praze v němž jelo asi 160 sester a bratrů včetně dětí, sraz s těmi, kdo přijeli "po vlastní ose" pod památnou horou Říp, přistání parašutistů s vlajkou České obce sokolské a pak společný výšlap na vrchol. To byl program prvomájové akce s názvem Sokolský Říp, kterou jsme si připomněli 160 let od prvního sokolského výletu. Ten se uskutečnil právě na tuto horu.

Stovky členů spolku Sokol, který si letos připomíná 160 let od svého založení, se v rámci oslav sešli na vrcholu památné hory Říp. Společný výlet byl uspořádán Českou obcí sokolskou jako připomínka prvního sokolského výletu. Ten se uskutečnil 27. dubna 1862 právě na horu Říp v rámci svatojiřské pouti, které se zúčastnilo také 73 členů tehdy čerstvě založeného spolku Sokol.

To vyzdvihla i starostka České obce sokolské Hana Moučková. „Již necelé tři měsíce po založení spolku měli někteří na sobě sokolský kroj a hrdě s ním vystoupali sem na vrchol. Jsem velice ráda, že vás zde mohu po 160 letech slavnostně přivítat v tak velkém počtu. Když si pomyslíte, jakými všemi útrapami si naše organizace za těch 160 letech prošla, je úžasné, že Sokol stále, existuje. Obzvláště mne těší, že náš spolek má mladou krev. Velký počet našich mladých členů je příslibem do budoucna. Mohu bez rozpaků říct, že nejen Říp, ale i Sokol jsou symboly pro naši republiku, naši zemi. Přeji Sokolu minimálně dalších 160 let a věřím, že se na Říp budeme pravidelně vracet,“ řekla Hana Moučková.

Všechny shromážděné přivítal také starosta Roudnice nad Labem František Padělek, do jehož katastru Říp spadá. „Jsem velmi mile překvapen, kolik členů Sokola vyslyšelo výzvu k tomuto výletu a vyrazilo. Ze srdce vás tu vítám a doufám, že si užijete tento slavností okamžik,“ řekl František Padělek.

Vzdělavatel České obce sokolské bratr Michal Burian připomněl, že zakladatelé spolku Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš nebyli spokojeni s průběhem Svatojiřské pouti. Respektive s jejím koncem Vadilo jim, že řadě členů nejde o tělocvik a spolkovou činnost, ale chtějí prosazovat vlastní vlastenecko-politickou činnost. Proto se rozhodli, že Tyrš sepíše pravidla, jakýsi výletní řád, a pro příští výlet sestaví jasný program. Ani ne za týden výbor spolku tento řád schvaluje a výlet na Závist v neděli 11. května 1862 už byl mnohem lepší. Zdůraznil, že organizované výlety, kterých se dnes účastní tisíce lidí, tedy vzešly od zakladatelů Sokola.

Po oficiálním přivítání bylo na programu vztyčení vlajky Sokola, která zavlála před bazilikou sv. Jiří. Přítomní si také zazpívali sokolské písně i státní hymnu České republiky. Poté nastal volný program, kdy se dospělí sokolové kochali výhledy z památné hory a rodiče s dětmi chodili po stanovištích a plnili připravené úkoly. Za absolvování každého úkolu dostaly děti slovo do nápovědy, které vyplnily do křížovky a vyplněnou tajenku pak odevzdali u stánku s upomínkovými předměty, kde za odměnu dostali sokolské suvenýry.Ti, kteří jsou zvyklí na organizované sokolské výlety, si také přišli na své. Připraven byl účastnický list tohoto výletu, odznak Sokolský Říp, placka a také turistická razítko do turistických knížek - tzv. vandrbooků.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace