Česká obec sokolská

Památný den sokolstva - 8. října
výměna stráží, pieta i lodičky se jmény

08. 10. 2023

Popáté jsme si 8. října připomínali Památný den sokolstva jako významný den České republiky. Důstojně jsme uctili památku sokolů, kteří obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Po celé republice jsme pořádali stovky akcí a nejvýznamnější z nich se konala v Praze.

"Česká, respektive Československá obec sokolská byla v průběhu více než 160 let třikrát zakázaná a třikrát vstala z mrtvých. Představuje to nejlepší, co daly české země Evropě a světu. S hrdostí si tak můžeme připomenout slavnou sokolskou minulost a se stejnou hrdostí hledět do budoucnosti. Žádná síla nezdolá věrné srdce sokola," řekla při proslovu Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Vlajky na MHD a výměna stráží

Po Praze od rána jezdily vozy MHD vyzdobené sokolskými vlajkami a v poledne se Sokolská stráž s prapory zúčastnila nástupu Hradní stráže. Na I. nádvoří Pražského hradu hrdě asistovala při slavnostním střídání stráží s fanfárami a výměnou standarty prezidenta republiky. Sokolové mají jako jedni mála organizací možnost být součástí tohoto významného aktu. Je to velká pocta pro sokolské hrdiny, kteří položili své životy za svobodu a demokracii.

"Spolupráce s hradní stráží běží zhruba deset let. Je to velká hrdost. Jelikož jsem i příslušník Hradní sráže, tak v tento moment vždy přepnu. Je to zkrátka dojetí," řekl Lukáš Křemen, zástupce velitele Sokolské stráže.

U tzv. "Brány Titánů" a pod dohledem sochy T. G Masaryka pak Hradčanským náměstím zaznělo hlasité: "Nazdar - Zdar!"

Nezdolný Sokol je příkladem

Od 15:00 se konal pietní akt v sídle České obce sokolské v Tyršově domě. Položení věnců a květin u pamětní desky se jmény zavražděných a umučených členek a členů Sokola se zúčastnilo mnoho významných hostů v čele s Milošem Vystrčilem, předsedou Senátu Parlamentu ČR. "Nevzpomínejme na Sokoly jako na někoho, kdo pomohl vytvořit svobododnou a demokratickou společnost, ale berme si z nich a z jejich konání příklad pro dnešek a pro budoucnost. Je to pro nás velmi důležité, možná zásadní," řekl Miloš Vystrčil a dodal: "Sokolům přeji, aby se jim vydařil sedmnáctý slet, neboť slet spojuje a Sokol sílí. Přeji nám, abychom sílili společně se Sokolem."

Vřelá slova o významu Sokola v minulosti i současnosti pronesli také 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová, místopředseda Parlamentu Jan Bartošek a státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. Jsme vděčni za účast předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka i senátora Jiřího Růžičky a všech dalších vzácných hostů. MOC DĚKUJEME.

Akce Sokol

Památný den sokolstva si připomínáme v den, kdy Reinhard Heydrich krátce po svém příchodu do protektorátu v roce 1941 zahájil faktickou likvidaci sokolské organizace a jejich čelných představitelů. Zásah proti sokolům gradoval v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byla zahájena "Akce Sokol". Ještě během vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Hlavním argumentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.

Boj za svobodu a slet

Pietním aktem symbolicky uctíváme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid, ale i všechny ty, kteří padli v 1. světové válce v řadách československých legií a v řadách 3. protikomunistického odboje. I díky jejich oběti může dnes Česká obec sokolská připravovat již XVII. všesokolský slet 2024 a je jednou z nejvýznamnějších sportovních organizací s tradicí od roku 1862 se 160 000 členy ve více než tisícovce tělocvičných jednot po celé republice.

Připněme si kokardy

Každý (nejen člen Sokola) mohl vzdát čest sokolským hrdinům prostřednictvím kokard připnutých na oblečení. Celkem v sedmi městech republiky jezdily vozy hromadné dopravy s vlaječkami České republiky a České obce sokolské. Sokolské vlajky vlály ve všech krajích a na mnoha radnicích po celé republice.

Lodičky se jmény zesnulých

Připomínka Památného dne sokolstva vyvrcholila Spanilou jízdou sokolů Prahou a Večerem sokolských světel. Pod Karlův most sokolové přivezli světlo zapálené v týdnu v Děčíně, rodišti jednoho ze zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše. "Ať jsou sokolové vidět v ulicích všech měst. Sokolové byli, jsou a budou. Nazdar!" zakončil jízdu bratr Vladimír Richter. Z Čertovky pak do Vltavy vpluly lodičky se stovkou jmen zesnulých sokolek a sokolů v boji za svobodu a demokracii, jak jsme si celý den připomínali.

"Velmi důstojně jsme oslavili Památný den sokolstva a uctili památku těch, kteří položili životy za to, že my dnes žijeme ve svobodě. Važme si toho," uzavřela Hana Moučková.

Video sestřih si prohlédněte zde:

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace