Česká obec sokolská

Památný den sokolstva v Jihlavě
K místu pietního aktu vedla dobrodružná stezka

14. 10. 2022

Sokol Jihlava je jednou z jednot, která na Památný den sokolstva připraví vždy skvělý program. Na radnici i na sídle Kraje Vysočina visela v tento den sokolská vlajka. V menším podání vlály stejné vlajky i na vozech městské hromadné dopravy. Zejména děti si užily dobrodružnou stezku. V rámci Večera sokolských světel pak jihlavští psali vzkazy do lahví a pouštěli lodičky.

V Jihlavě jsme letos PDS naplánovali na pátek 7. 10. 2022. Především proto, aby přišlo co nejvíc lidí, protože o víkendu je jich mnoho mimo Jihlavu. V dopoledních hodinách se zástupci vedení sokolské župy, jihlavského Sokola a jeho členů (především dětí) zúčastnili slavnostního vyvěšení sokolské vlajky v sídle Kraje Vysočina a na jihlavské radnici. Vlajkami byly i v letošním roce vyzdobeny vozy MHD. Po městě byly vyvěšeny plakáty, které zvaly na odpolední program. Protože se snažíme každý rok realizovat Památný den sokolstva trochu jinou formou, byla letos připravena dobrodružná stezka, která účastníky dovedla do místa konání pietního aktu. To bylo do té doby utajeno.

Dobrodružná stezka startovala v 17:00 před budovou sokolovny. Účastníkům byla nabídnuta kokarda a obdrželi úvodní informaci k programu a první šifru. Podle té se měli dostat k dalšímu stanovišti. Tam museli projít fyzicky náročnou trať, která evokovala strasti a příkoří, kterým museli sokolové za 2. světové války čelit. Jako odměnu získali první část skládačky a šifru k dalšímu stanovišti. Tou byla zpráva v morseovce. 

Další stanoviště prověřilo paměťové schopnosti účastníků. Zde si měli zapamatovat text dle vlastního výběru (sloka sokolské písně, sokolské heslo nebo jen sekvence obrázků, souvisejících se Sokolem). To evokovalo nutnost přenést tajnou depeši a nezanechat stopy. Poté vyhledali “nenápadnou“ kontaktní osobu v parku, kterou byli krojovaní sokolové. Pokud předali depeši špatně, dostali drobný fyzický úkol a museli se vrátit a naučit se ji znova. Pokud ji předali správně, získali další část skládačky a šifru k dalšímu stanovišti. Tou byla cesta určená směrem a počtem kroků. 

Na třetím stanovišti měli účastníci za úkol pomoci vězněným sokolům a sokolkám a propašovat jim do vězení proviant (házení na cíl). Po úspěšném splnění získali poslední část skládačky a informaci o dosažení cílového místa, kterým byl Park Gustava Mahlera.

Do 18:00 pak mohli účastníci využít aktivity v cílovém prostoru: drobné občerstvení, skládání skládačky (lodička), napsání „přání, vzkazu sokolům", které se poté vhodilo do připravené láhve, popsané sokolským heslem „Tam se svět hne, kam se síla napře". Dále mohli kreslit křídami, hrát si s bublifuky a připravenými edukativními kartami se sokolskou tematikou.

V 18:00 začal pietní akt, při kterém zazněly informace o Sokole a důvody proč si připomínáme Památný den sokolstva, zazněla sokolská píseň v podání pěveckého sboru Foerster Sokola Jihlava. Chybět nemohla slavnostní sokolská stráž s praporem Sokola Jihlava. Vyvrcholením večera bylo v rámci Večera sokolských světel vypouštění rozsvícených lodiček (sokolská světla naděje) a zapečetěných lahví se vzkazy na vodu. Pietní akt byl zakončen společným zpěvem státní hymny. 

Památného dne sokolstva se zúčastnilo kolem 120 osob, většinou členů Sokola Jihlava a jejich rodinných příslušníků. Velkou radost nám dělá pozitivní reakce účastníků a především dětí, které si celou akci moc užily a především si odnesly ve svých srdcích trochu toho sokolství.

 

Autoři: Lucie Pertlová, koordinátor činnosti Sokola Jihlava, Martin Zuzaňák, starosta Sokola Jihlava

Foto: Radek Lavička

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace