Česká obec sokolská

Poděbrady budou Evropským městem sportu roku 2023
Slavnostní převzetí titulu se konalo v Bruselu

15. 12. 2022

Velký ohlas vzbudil sokolský prapor T. J. Sokol Poděbrady v sídle Evropského parlamentu při přebírání titulu Evropské město sportu pro rok 2023. Starostu města doprovodil i starosta T. J. Sokol Poděbrady Radek Smejkal. Výběrovou komisi totiž oslovilo, co tato jednota ve městě dělá a jak je organizovaná.

Město Poděbrady se stalo Evropským městem sportu i díky Sokolům. Lázeňské město Poděbrady získalo titul evropského města sportu pro rok 2023. Nebylo to náhodou.

Ve městě se dokončily velké investice do sportovní infrastruktury. Vyrostla zde zcela nová Městská hala, zimní stadion získal přístavek v podobě moderních šaten, vyrostla nová nafukovací hala a přibyla dvě workoutová hřiště. Zahájena byla rekonstrukce venkovních hřišť u Labe a zároveň probíhá velká rekonstrukce v poděbradské sokolovně, kde vyroste moderní gymnastický sál. I za velké finanční podpory města Poděbrady.

Toto vše a stále trvající podpora sportu jsou základními předpoklady pro významné ocenění evropského formátu. Komisaři EU přitom zdůraznili zásluhy místní sokolské jednoty. Historie, úloha, organizovanost a zaměření poděbradských sokolů je prý vzala za srdce.

Vedení města proto přizvalo starostu jednoty Radka Smejkala, aby doprovodil starostu města Poděbrady (mj. také člena poděbradské jednoty), Jaroslava Červinku, do Evropského parlamentu. K převzetí ocenění pro město Poděbrady s sebou vzali prapor své domovské sokolské jednoty a udělali moc dobře. Byli oceněni velkou pozorností přítomnými z Itálie, Španělska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Turecka, Malty, Albánie, Francie, Finska, Mexika a Kolumbie.

„Náš sokolský symbol je krásný a má sílu upoutat pozornost. A úloha sokola má sílu přitáhnout zájem Evropské unie. Věřím, že pro město i pro naši jednotu je toto další krok v rozjetém projektu udržitelného rozvoje sportu pro všechny a na všech výkonnostních úrovních,“ řekl k bruselskému převzetí titulu pro město starosta T. J. Sokol Poděbrady Radek Smejkal.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace