Česká obec sokolská

Pomozte nám zachránit sokolovnu v Radoškově
Vyzývá župa Pernštejnská

20. 08. 2020

Pomozte nám zachránit sokolovnu v Radoškově na Tišnovsku, abychom zde mohli znovu rozvíjet sportovní, kulturní a společenské aktivity dětí, mládeže i dospělých v duchu našeho poslání. Tak zní výzva Sokola Přibyslavice ze Sokolské župy Pernštejnské, který se pokouší zachránit jednu ze svých dvou sokoloven.

Před třemi lety sokolská jednota v Přibyslavicích znovu začala křísit činnost Sokola ve svém regionu. Díky velkému úsilí se podařilo obnovit pravidelnou činnost, přišly i výsledky ve sportovní i společenské činnosti. Nyní však řeší naléhavý problém s jednou ze svých dvou sokoloven, konkrétně s historickou budovou z roku 1931 v Radoškově.

Budova je v havarijním stavu, má dokonce narušenou statiku, a pro veřejnost je uzavřená. Nachází se ale ve výborné lokalitě s velkým potenciálem pro rekreační účely a venkovní sportovní i společenské  aktivity. (Více o stavu sokolovny i historii místního Sokola najdete na https://sokolpribyslavice.webnode.cz/verejna-sbirka/)

Přibyslavičtí budovu, prodchnutou sokolským duchem svých zakladatelů, chtějí zachovat a v duchu jejího původního záměru jí znovu vrátit život prostřednictvím sportovního, rekreačního a kulturního využití. Zrekonstruované prostory hodlají nabídnout všem sokolskými jednotám, obci, sportovním i vzdělávacím zařízením i široké veřejnosti. 

Radoškov 4

„Podařilo se nám již za pomoci kraje i obce významně pokročit v projektové fázi, je již vypracovaná studie i projekt a probíhá stavební řízení. Přesto všechna pomoc, které se nám dostalo, nestačí, a financování rekonstrukce chceme podpořit veřejnou sbírkou. Proto prosíme všechny sokoly o pomoc, která by pomohla zafinancovat alespoň některou z fází obnovy,“ uvádí místostarosta Sokola Přibyslavice Martin Orator.

"Nesmírně si cením sester a bratrů v našich jednotách, kteří se, vybaveni často jen nadšením a nezměrnou energií, starají o sokolovny. Je úžasné, kolik toho sokolové z Přibyslavi už při záchraně jejich sokolovny už dokázali," dodává starostka České obce sokolské Hana Moučková. 

Pro případné dárce je zřízena veřejná sbírka na záchranu sokolovny v Radoškově. Číslo transparentního účtu, na který je možné zaslat jakoukoliv částku, je 2801694320/2010.

Budovu je potřeba staticky stabilizovat, celkově opravit, napojit na vodovodní přípojku a vybudovat jímku. V plánu je zcela nové hygienické zařízení, kuchyň, ubytovací prostor v podkroví či nové vytápění. Chystá se také dobudování venkovního sportoviště a nakonec dovybavení sportovním náčiním a potřebným vybavením a nábytkem. Nutná investice se pohybuje okolo 6 milionů Kč.

„Jsem přesvědčen, že sokolské myšlence i jejím původním protagonistům jsme hluboce dlužní, a naplnění záměru by bylo svým způsobem i rehabilitací po škodách napáchaných během 2. světové války a poté dokonaných nemilosrdnou, nespravedlivou perzekucí hlavních protagonistů a jejich dětí provedenou komunistickým režimem,“ dodává místostarosta Martin Orator. 

Oběti místních sokolů připomíná od loňského roku i pamětní deska na budově, která byla odhalena u příležitosti Památného dne sokolstva. 

Radoškov 1

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace