Česká obec sokolská

Při hromadném odběru v Michnově paláci
darovalo krev 47 členů a příznivců Sokola

07. 10. 2022

Téměř padesátka členů našeho spolku i jejich příznivců si našla v pátek 7. října - den před Památným dnem sokolstva - cestu do Michnova paláce a darovali nejcennější tekutinu. Odběrový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze odebral krev od 47 dárců. Celkem tedy 21,15 litrů. S 27,9 litry krve z hromadného odběru krve 16. 2. se tak v Tyršově domě v letošním roce podařilo získat přes 49 litrů krve.

Již čtvrtý hromadný odběr krve v Tyršově domě se v pátek 7. října uskutečnil v Michnově paláci. V tradičně vřelé přátelské atmosféře se k vstupnímu vyšetření u lékaře dostavilo 50 zájemců o darování krve. U jedné dárkyně nebyly sestry Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze schopny najít žíly, aby mohly krev nabrat, další 2 dárci neprošli posouzením lékaře.

Celkově tak tým sestřiček odebral krev 47 dárcům. Při odběru 450 ml/osoba to vychází na 21,15 litrů krve, se kterými mobilní odběrový tým ÚVN Praha odjel z areálu Tyršova domu.

„Jsem velice ráda, že i v tomto podzimním termínu se našlo dostatek zájemců, kteří přišli darovat krev. Obzvláště jsem ráda, že jsem opět viděla řadu sester a bratrů, kteří byli darovat krev letos při 160. výročí založení našeho spolku i loni. To dokazuje, že tyto hromadné odběry si našly svoje příznivce a jsem za to velice ráda," říká sestra starostka ČOS Hana Moučková. Těší ji také to, že i při dnešním hromadném odběru bylo několik prvodárců.

Nezapomeňte, že sokolská kapka krve není jen o jednom hromadném odběru. Darovat krev můžete celoročně. V zářijovém čísle časopisu Sokol jsme zveřejnili statistiku odběrů krve za první polovinu roku 2022 v rámci 8. ročníku projektu Sokolská kapka krve. Po individuálním odběru krve je potřeba jej nahlásit župnímu koordinátorovi projektu. 

Za 7 ročníků Sokolské kapky krve dosud sokolové a jejich příznivci darovali přes 1400 litrů krve. Podrobnější rozdělení jsme zveřejnili v únoru v tiskové zprávě

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace