Česká obec sokolská

Sokolové vyzývají politiky, aby pomohli sportu
Řešit se musí financování i zdražující energie

25. 06. 2022

Sokolové vyzývají vládu, ministerstvo, Národní sportovní agenturu i politiky, aby urychleně řešili oblast financování sportu a zařadili sport do stejné priority s financováním kultury. Zároveň také apelují na přijetí pravidel pro úhradu skokově zvýšených nákladů energií sokolské sportovní infrastruktury (sportoviště a objekty sokoloven) v dotačních programech pro sportovní subjekty.

94 delegátů a vyslanců sokolských žup a tělocvičných jednot, kteří se dnes dopoledne sjeli do Tyršova domu v Praze na 13. Sjezd ČOS na úvod dvoudenního jednání, jednohlasně vyzvalo politiky, aby začali řešit současnou kritickou situaci ve sportu.

USNESENÍ 

13. sjezd ČOS konaný ve dnech 25. – 26. 6. 2022

schvaluje znění a vyzývá

1) orgány státní správy, p. předsedu vlády ČR z titulu gesce za oblast sportu, ministra školství, z titulu gesce za oblast školního sportu, Národní sportovní agenturu a PS P ČR - zejména příslušné podvýbory Senátu a Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR, aby urychleně přijaly konkrétní kroky k plnění státní koncepce SPORT 2025 v oblasti financování sportu a vyzývá k zařazení oblasti sportu do stejné priority s financováním kultury.

2) NSA společně s Ministerstvem financí ČR k vytvoření podmínek pro vypsání investičních i neinvestičních dotačních programů pro výstavbu a obnovu sokolské sportovní infrastruktury. 

3) NSA a Ministerstvo financí ČR k vytvoření podmínek pro úhradu skokově zvýšených nákladů energií sokolské sportovní infrastruktury (sportoviště a objekty sokoloven) v dotačních programech pro sportovní subjekty.

4) NSA, aby se intenzivně zabývala narovnáním financování sportu pro všechny, respektive spravedlivému financování ČOS, která je dlouhodobě a dramaticky - oproti sportovním svazům - podfinancovaná.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace