Česká obec sokolská

Sokolové z Jihlavy se 8. 10. vydali po stopách hrdinů
jednota připravila i letos originální program

14. 10. 2021

Památný den sokolstva pojal Sokol Jihlava i letos velmi originálně. Návštěvníci sokolovny se tak mohli vrátit v čase a zažít na vlastní kůži útrapy statečných sokolů.

V letošním roce se Sokol Jihlava rozhodl přiblížit období tzv. heydrichiády a 2. světové války aktivní formou, tedy cestou "po stopách sokolských hrdinů". Při ní děti mohly alespoň trošku zažít útrapy odvážných sokolů a výcvik vojáků a odborářů. V sokolovně bylo připraveno devět stanovišť, které byly dobově a tematicky zaměřené. Při jejich absolvování obdrželi účastníci indicie, ze kterých následně museli vyluštit šifru. Poté dostali "přídělový lístek" na celodenní stravu, kterou byla jedna jediná sušenka. Tu si vyzvedli v „kantýně“ (kavárně sokolovny). 

Dvouhodinový program zakončila symbolicky siréna, která všechny svolala k pamětní desce, na níž jsou vyryta jména sokolských bratří, kteří nepřežili období 2. světové války. U pamětní desky proběhl krátký pietní akt zakončený zpěvem české hymny. 

Programu se zúčastnilo asi 150 účastníků, z toho 80 dětí. Odezva od dětí i rodičů byla velmi pozitivní. "

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace