Česká obec sokolská

SOKOLSKÁ KAPKA KRVE
V PRVNÍM POLOLETÍ 2019 OPĚT VÍCE SOKOLSKÝCH DÁRCŮ!

06. 01. 2020

Sokolského historika z amerického Texasu, bratra Rome Milana, v současné době můžete potkat na různých místech po celé České republice, kde intenzivně pracuje na studii o historii českých, moravských a slezských sokolských jednot. Podklady pro svou práci potřebuje získat co nejdříve – nedávno mu totiž byla diagnostikována nemoc, která mu cestování v brzké době znemožní.

 

První pomoc pro členy ČOS

Jak se správně zachovat při zranění, jak odborně poskytnout ošetření a neublížit? To všechno se naučíte na školení první pomoci. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci v rozsahu 40 hodin a je zakončena zkouškami. Součástí školení je výuka záchrany tonoucího v bazénu. Školení je vhodné pro všechny cvičitele, trenéry, zároveň i pro ostatní zájemce o získání odbornosti zdravotník zotavovacích akcí. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené střední vzdělání, dobrý zdravotní stav a schopnost uplavat 100 metrů. Školení je pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT pod č. j. MSMT-31481/2017-1/607.

Termíny

​15.–16. 2., 14.–15. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

31. 1. 2020

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 2600 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky – červen

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům.

Termín

12. 6. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

22. 5. 2020

Poplatek

člen ČOS: 1200 Kč

veřejnost: 1200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky – říjen

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům.

Termín

9. 10. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

22. 5. 2020

Poplatek

člen ČOS: 1200 Kč

veřejnost: 1200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Instruktor gymnastiky

Akreditované školení je určeno cvičitelům, kteří si chtějí rozšířit své teoretické i praktické poznatky v gymnastice. Obsahem 100hodinového školení jsou praktické i teoretické přednášky a cvičení z všeobecné gymnastiky, sportovní gymnastiky i netradičních gymnastických forem, doplněné o pedagogické a psychologické předměty, anatomii a fyziologii. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitele všestrannosti III. třídy, nebo pedagogické a tělovýchovné vzdělání, věk 18 let a ukončený střední stupeň vzdělání. Absolventi získají kvalifikaci Instruktor gymnastiky.

Termín

Podzim 2020 (bude upřesněno). Podzim 2020 (bude upřesněno)

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 1899

Poplatek

člen ČOS: 8000 Kč

veřejnost: 8000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termíny

​10.–12. 1., 28. 2. – 1. 3., 28. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 2019

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování na akci je ukončeno.

Chcete dát vědět, pokud bychom akci opakovali?

Zanechte">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Zanechte nám kontakt

 

 

 

 

Trenér skoků na trampolíně III. třídy

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků ale i veřejnosti z úspěšných oddílů.

Termín

Jaro 2020 (bude upřesněno). Jaro 2020 (bude upřesněno)

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 1899

Poplatek

člen ČOS: 3800 Kč

veřejnost: 3800 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Cvičitel jógy III. třídy

Školení je určeno všem zájemcům o vedení cvičebních jednotek jógy v tělocvičných jednotách. Školení vychází z bihárské školy jógy. Hlavní náplní budou průpravná cvičení, ásany, dechové a koncentrační techniky. Dále se seznámíte se základy jógové filozofie, tradičními i moderními přístupy k józe a obecnými aspekty činnosti cvičitele včetně zvláštností práce se staršími, mladšími a zdravotně oslabeným cvičenci. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost se cvičením jógy a alespoň základní znalost dané problematiky.

Termíny

​14.–16. 2., 3.–5. 4., 25. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

31. 1. 2020

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit?

Zanechte">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Zanechte nám kontakt

 

 

 

 

Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termíny

​13.–15. 3., 3.–5.4., 17. 5. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

29. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit?

Zanechte">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Zanechte nám kontakt

 

 

 

 

Cvičitel parkouru III. třídy

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole, případně pro ty, kteří se chtějí následně zúčastnit školení Instruktor parkouru. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři.

Termíny

​1.–3. 5., 22.–24. 5., 20. 6. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

17. 4. 2020

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit?

Zanechte">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Zanechte nám kontakt

 

 

 

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

Zdravotní tělesná výchova si klade za cíl posílit organismus a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Absolvent tohoto školení je schopen samostatně vést cvičební jednotku zdravotní tělesné výchovy v rámci oddílů sportovní všestrannosti v T. J. Cvičitel je schopen volit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým specifikům a úrovni zdatnosti cvičenců.

Termíny

​25.–27.9., 6.–8. 11., 5. 12. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

11. 9. 2020

Poplatek

člen ČOS: 2100 Kč

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit?

Zanechte">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Zanechte nám kontakt

 

 

 

 

Trenér mažoretek a twirlingu

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenér mažoretek III. třídy, který je uznáván Svazem mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z.s. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy opravňuje absolventa vést a trénovat skupiny a oddíly všech věkových kategorií a současně je, dle směrnic Svazu mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, podmíněno členstvím ve Svazu mažoretek a twirlingu ČR – NBTA. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost s tímto sportem.

Termín

Podzim 2020 (bude upřesněno). Podzim 2020 (bude upřesněno)

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 1899

Poplatek

člen ČOS: 3800 Kč

veřejnost: 3800 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Školení pravidel TeamGym Junior

Školení seznamuje s pravidly soutěží MTG a TGJ a úpravami platnými od roku 2019 na soutěžích ČOS. Akce je koncipována jako školení nových rozhodčích TGJ odboru všestrannosti ČOS (sobota i neděle).

Termín

11.–12. 1. 2020. 11.–12. 1. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 2020

Poplatek

člen ČOS: 800 Kč

veřejnost: 800 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Doškolení pravidel TeamGym Junior

Doškolovací seminář se bude věnovat novým pravidlům TeamGymu Junior. Objasnění změn oproti dřívějšku a hodnocení. Hlavní část se bude věnovat systému hodnocení družstev se zaměřením na praxi formou video rozborů a vyplňování formulářů obtížnosti.

Termín

12. 1. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

30. 12. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 500 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Školení činovníků – Brno

Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

Termín

7. 3. 2020

Místo

Brno

Přihlášky do

21. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: Kč

veřejnost: Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Cvičení s velkými míči a rollerem

Gymbally (nebo také Fitbally) jsou v mnoha sokolských jednotách a slouží jako náčiní v kondičním cvičení, zdravotní tělesné výchově i gymnastice. Cílem semináře je rozšířit zásobník cviků při cvičení na gymballu. Věnovat se budeme i využití rolleru – pěnového válce, který slouží zejména pro myofasciální uvolnění. Ukážeme si cvičení s rollerem zaměřené na automasáž pojivové tkáně. Zásobník cviků lze využívat, při všech formách tréninku, ve sportovní všestrannosti, ale i při cvičení s oslabenými jedinci v rámci zdravotní tělesné výchovy.

Termín

8. 2. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

24. 1. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – ženské složky

Obsahem semináře bude nejen výklad pravidel sportovní gymnastiky při soutěžích sportovní všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG, ale také metodika nácviku jednotlivých prvků a jejich spojování do sestav. V průběhu semináře se účastníci seznámí s prací rozhodčích: posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav. Zájemci mohou na závěr semináře absolvovat zkoušku a získat osvědčení rozhodčí sportovní gymnastiky pro soutěže sportovní všestrannosti. Seminář je určený zejména pro cvičitele všestrannosti mladšího a staršího žactva a dorostu.

Termín

1. 3. 2020

Místo

Pardubice

Přihlášky do

14. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: 600 Kč

veřejnost: 600 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – mužské složky

Obsahem semináře bude nejen výklad pravidel sportovní gymnastiky při soutěžích sportovní všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG, ale také metodika nácviku jednotlivých prvků a jejich spojování do sestav. V průběhu semináře se účastníci seznámí s prací rozhodčích: posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav. Zájemci mohou na závěr semináře absolvovat zkoušku a získat osvědčení rozhodčí sportovní gymnastiky pro soutěže sportovní všestrannosti. Seminář je určený zejména pro cvičitele všestrannosti mladšího a staršího žactva a dorostu.

Termín

1. 3. 2020

Místo

Pardubice

Přihlášky do

14. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: 600 Kč

veřejnost: 600 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Hlasová výchova

Každý, kdo využívá často při své práci svůj hlas, by měl vědět jak se o něj starat, jak s ním pracovat tak, aby mu dobře sloužil. Asi každému cvičiteli / trenérovi se někdy stalo, že „přišel o hlas” v důsledku nesprávné techniky práce s hlasem. Cílem semináře je naučit správné technice dýchání, kvalitně a srozumitelně artikulovat, posadit hlas do správné výšky a osvojit si základní návyky při práci s hlasem.

Termín

7. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

21. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Doškolovací seminář první pomoci a zdravotníků zotavovacích akcí

Aktuální postupy v první pomoci doplněné o přednášky se zdravotnickou tématikou vhodné pro cvičitele, trenéry a členy ČOS. Doškolovací seminář je vhodný pro členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí ČOS a v nejbližší době jim končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý, nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit. Doškolovací seminář v délce 8 vyučovacích hodin je pořádán ve spolupráci se zdravotní komisí ČOS.

Termín

14. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

28. 2. 2020

Poplatek

člen ČOS: 400 Kč

veřejnost: 400 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/26o2SUHWHSBG69iu7">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Pohádky pro předškolní děti

Praktické náměty na ucelené cvičební hodiny motivované klasickými pohádkami. Lektorka Hana Volfová má dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Její cvičení hravou formou rozvíjí sportovní všestrannost a pohybové dovednosti. Důraz je kladen i na průpravná cvičení pro správné držení těla prováděná pro děti poutavou a zábavnou formou pomocí řady zajímavých pomůcek, her a motivací.

Termín

21. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

6. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Od kotoulu po přemet

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou nácviku, dopomocí a záchranou základních akrobatických prvků ve sportovní akrobacii. Zaměříme se na průpravu k jednotlivým cvikům a vysvětlíme i technický základ pohybu. Účastníci si budou moci vše prakticky vyzkoušet, ukázky předvedou demonstrátoři. Seminář je určen zejména pro začínající cvičitele žactva.

Termín

21. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

6. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Od přemetu k saltu

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou nácviku, dopomocí a záchranou obtížnějších akrobatických prvků ve sportovní akrobacii. Zaměříme se na průpravu k jednotlivým cvikům a vysvětlíme i technický základ pohybu. Účastníci si budou moci vše prakticky vyzkoušet, ukázky předvedou demonstrátoři. Seminář je určen zejména pro cvičitele žactva.

Termín

22. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

6. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Inspirace do hodin aerobiku

Seminář zejména pro všechny cvičitele aerobiku, ale i pro všechny ostatní, kteří rádi cvičí s hudebním doprovodem a potřebují načerpat novou inspiraci do svých hodin. Těšit se můžete na Dance aerobik, klasický aerobik, lekci zaměřenou na kondiční cvičení a funkční trénink s využitím pomůcek. Na závěr máme připravenou pomalou lekci typu Body and Mind.

Termín

28. 3. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

13. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Moderní gymnastika / náčiní moderní gymnastiky v hodinách všestrannosti

Předmětem tohoto semináře je především seznámení účastníků s náčiním moderní gymnastiky – obručí, míčem, kužely, švihadlem a stuhou. Cvičení moderní gymnastiky rozvíjí zejména koordinační schopnosti a je vhodné pro cvičence všech výkonnostních skupin. Účastníci si prakticky vyzkoušejí celou škálu cviků, které lze v hodinách všestrannosti zařadit například do rozcviček, drobných her nebo různých vystoupení. Podíváme se také na tvorbu sestav s tímto náčiním.

Termín

4. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

20. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Závěsná akrobacie

Akrobatická cvičení s využitím závěsných prvků (šál, strapsů). kruhů a lan) získávají stále více na popularitě. Rozvíjí nejen sílu, ale také obratnost a koordinaci. Pod vedením kvalifikovaných lektorů se naučíte základům závěsné akrobacie a vyzkoušíte i některé pokročilé techniky s využitím šál. Seminář je otevřený pro všechny zájemce o tento atraktivní a rychle se rozvíjející sport.

Termín

5. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

20. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 600 Kč

veřejnost: 1200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Netradiční hry – bezkontaktní rugby

Ragby touch (bezkontaktní ragby) je upravená forma běžného ragby používaná ve školství. Slouží jako prostředek pro popularizaci ragby mezi chlapci a dívkami všech věkových kategorií. Výhodou bezkontaktní ragby je jeho jednoduchost a rychlost, možnost hrát i v menších kolektivech nebo hrát tuto hru při nepříznivém počasí v halách. Hra je určena pro všechny věkové kategorie a je vhodná i pro smíšená družstva. V prakticky zaměřeném semináři se dozvíte více o pravidlech hry, vyzkoušíte si herní činnosti jednotlivce i celou hru.

Termín

12. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

27. 3. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Jóga pro děti

Předmětem tohoto semináře je především seznámení účastníků s praktickým využitím jógových cviků v rozcvičkách, hrách a relaxacích pro děti předškolního/mladšího školního věku a zařazování jógových prvků do dalších dětských aktivit. Část semináře je také zaměřena na společné cvičení jógy rodičů a dětí, kdy cílem bude předat jednoduché, zábavné a praktické návody a tipy na společné cvičení jógy. Seminář je zaměřen především prakticky, hravě a zážitkově. Není zaměřen na učení jógových pozic, ani filozofické otázky a zásady jógy.

Termín

18. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

3. 4. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Playfight (Hravé zápasení)

Zápasení patří k Sokolu už od dob Miroslava Tyrše. Hravé zápasení je bezpečné fyzické setkání dvou jedinců, jehož cílem není zranit protivníka, ale poznat sám sebe v situaci boje. Spíše než vyhrát je cílem zápasu „pohrát si“. Jde o formu sociálního kontaktu, která je zábavná pro dospělé a vhodná i pro děti. Seminář je určen pro cvičitele všestrannosti jakékoli věkové kategorie.

Termín

18. 4. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

3. 4. 2020

Poplatek

člen ČOS: 600 Kč

veřejnost: 1200 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Tvorba pohybové skladby pro předškolní děti

Na semináři se seznámíte se systematickým přístupem k tvorbě pohybových skladeb pro děti v předškolním věku. Dozvíte se rady do praxe, vlastní tvorbu i nácvik. Naučíte se využít vhodného hudebního doprovodu a pracovat s hudbou při tvorbě. Uvidíte příklady pódiových skladeb, s využitím náčiní i bez. V praxi vyzkoušíte vytvořit vlastní pódiovou skladbu a rozeberete ji s lektory.

Termín

23.5. 2020. 23.5. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

8. 5. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Síla – co je to?

Proč je desetiletá gymnastka v mnoha ohledech silnější než Olympijský vzpěrač? Jaké druhy síly známe? Kterou sílu potřebuji? Jak pracovat na síle aby byla co nejužitečnější? Jak začít od nuly např. po zranění? Všemi těmito otázkami se budeme zabývat na semináři Síla – co je to? Budeme se věnovat především práci s vahou vlastního těla a nebudou chybět ani různé druhy lokomocí. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů využívajících při výkonu sílu.

Termín

12. 9. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

28. 8. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Motivace lidovou písničkou II

Po úspěšné sérii ukázkových cvičebních hodin pro rodiče a děti a předškolní děti motivované ročními obdobími otevíráme novou sérii ukázkových cvičebních hodin tentokrát motivované lidovými písněmi. S písničkou si budeme hrát, cvičit, přidáme i náčiní.

Termín

26. 9. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

10. 9. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Kondiční příprava mládeže

Inspirace pro cvičitele a trenéry dětí a mládeže, kteří chtějí rozvíjet zdatnost s využitím moderních pomůcek a tréninkových prostředků. V průběhu praktického semináře se seznámíme s kondičním tréninkem, vysvětlíme, jaké koordinační a silové nároky mají různé sportovní disciplíny a ukážeme si, jak posilovat a zpevňovat s využitím balančních pomůcek.

Termín

10. 10. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

25. 9. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 

 

 

Tricking

Dnes již těžko narazíte na akční film, kde by nebyla scéna s trickingem – poměrně novým sportem, který se vyvinul koncem 80. let minulého století z freestylových variant bojových umění. Trickingová komba sestávající z řady navazovaných kopů propojených s akrobatickými prvky se stávají zajímavou alternativou ke klasické formě gymnastiky i bojových umění. Na tomto praktickém semináři pro cvičitele všestrannosti a veřejnost si vyzkoušíte základní techniky a dozvíte se i něco o historii, názvosloví a teoretické stránce provedení triků.

Termín

24. 10. 2020

Místo

Praha

Přihlášky do

9. 10. 2020

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kontakt

Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlaste">https://forms.gle/YaPirVPqY6edwTBT9">Přihlaste se zde

 

 
Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace