Česká obec sokolská

Sokolská kapka krve 2021
377 dárců darovalo téměř 400 litrů krve

17. 02. 2022

Sedmý ročník Sokolské kapky krve, který se uzavřel 31. prosince 2021 potvrdil dosavadní trend stoupajícího počtu jak dárců, tak také množství darované krve, plazmy a krevních destiček. Do projektu se zapojuje stále více nových jednot.

V roce 2021 se projektu zúčastnilo celkem 66 jednot. Celkem 333 dárců absolvovalo 877 odběrů (pro zajímavost - v předchozím roce 299 dárců absolvovalo celkem 849 odběrů). Jak vidno, potvrdil se výše uvedený stoupající trend. 

Na 1. místě se jako dosud vždy umístil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 91 dárce absolvoval celkem 33 odběrů. Na druhém místě pak to byl nováček projektu Sokol Pardubice I z župy Východočeské - Pippichovy a na třetím místě rovněž nováček Sokol Postoupky z župy Hanácké.

Projekt si klade za cíl mj. také přilákat nové zájemce o darování krve, neboť dárců stále není dost. Přinejmenším klesá jejich počet kvůli věkové hranici 65 let, po jejímž překročení již dárce dále nemůže krev darovat. A i tento cíl se snad daří plnit: v roce 2021 jednoty nahlásily celkem 112 prvodárců. Někteří z nich se možná dali zlákat na hromadné odběry 17. 2. a 7. 10. 2021 v Tyršově domě nebo třeba společné darování v Ostravě či Brně. 

V roce 2021 bylo více než v roce 2020. Bylo znát omezení vyplývající z pandemie onemocnění Covid 19, kdy mnoho dárců nemohlo darovat krev z důvodu mnohdy opakovaných karantén či vlastního onemocnění. To je také myslím důvod, proč se v r. 2021 zúčastnilo méně jednot než v r. 2020. A krev také byla opakovaně naléhavě potřeba - transfuzní stanice opakovaně hlásily nedostatek krve. 

V roce 2021 se také výsledky poprvé nahlašovaly pomocí webového formuláře, který najdete i na webové stránce projektu sokolskakapkakrve.cz a budou se tak nahlašovat i nadále. Veškeré informace o projektu a plánovaných hromadných odběrech najdete na sokolskakapkakrve.cz. Nezapomeňte ani vy nahlásit výsledky za svou jednotu, za 1. pololetí 2022 do 31. 7. 2022.

Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život, a to přece stojí za nějaké nepohodlí a námahu. Dejme ostatním pocítit, že sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají!

VÝSLEDKY ZA ROK 2021 NAJDETE ZDE.

 

Autor: MUDr. Vít Jakoubek, Zdravotní komise ČOS

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace