Česká obec sokolská

T. J. Sokol Dolní Újezd
Oslavil 110 let od založení

17. 11. 2021

Celodenní akcí oslavil Sokol Dolní Újezd kulaté výročí založení. V sobotu 9. října si v sokolovně mohl zasportovat a třeba i vyzkoušet něco nového každý, kdo měl chuť. Večer už oslavy dostaly oficiálnější ráz, nechyběli krojovaní sokolové, ani hudební vystoupení.

V dopoledních hodinách si mohli zájemci zasportovat na nářadích, cvičeních na žíněnkách a samozřejmě nechyběl ani stolní tenis. Po celou dobu akce byla připravena výstava fotek ze sportovních oddílů a z činnosti Sokola jako takového – například různá ocenění, diplomy, medaile i mnoho pohárů ze soutěží. Součástí oslav byla v Regionálním muzeu vesnice Dolní Újezd výstava historie Sokola. Nechyběla ani výborná kuchyně Karla Svobody.

V sedm hodin večer členové jednoty slavnostně zahájili sokolskou znělkou oslavy výročí příchodem krojovaných sokolů s praporem. Po uvítání hostů přišly na řadu projevy a předání ocenění. Od České obce sokolské získal Sokol Dolní Újezd ke 110. výročí i pamětní stuhu. Večer završilo hudební vystoupení skupiny Petra Jiříčka (klávesy), Lucie Vavřínové (flétna) a Lucie Kratochvílové (zpěv), následované šansony skupiny TRIO COUCOU.

 

Text: Martina Macáková

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace