Česká obec sokolská

Uvolňování epidemiologických omezení
k pondělí 25. května 2020

20. 05. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 15. 5. t.r. s platností ode dne 25. 5. 2020 upravilo pravidla omezující naší činnost. Vzhledem k dobré epidemiologické situaci již obsahují další fázi uvolnění pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích s omezeným počtem nejvýše 300 osob ve stejném čase. S výhledem pozitivního vývoje by pak mohlo přijít od 8. června zvýšení počtu osob na 500 ve stejném čase a od 22. června až na 1000 osob ve stejném čase.

Podrobný výklad opatření  vztahujících se k naší činnosti:  

Pro sokolskou činnost se vztahují zejména pravidla:

 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas s možností využití zázemí
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • v prostorách toalet je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení cvičební hodiny/tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých sportovních pomůcek
 • využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách
 • šatny - obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku
 • sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných    
 • podmínkách
 • v případě ukotvených předělů ve sprchách je třeba zajištění dostatečné ochrany, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy cvičenci/sportovci prochází – pravidelný úklid a dezinfekce 
 • každý den je třeba zajistit úklid a dezinfekci vnitřních prostor šatních skříněk během dne a po skončení provozu
 • instruovat cvičence/sportovce, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum 
 • zajistit pravidelné větrání vnitřních cvičebních prostor (v případě použití klimatizace/např. haly - volba režimu  s omezením recirkulace vzduchu) 
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách (např. valné hromady)   s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob za platných bezpečnostních podmínek (rozestupy)
Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace