Česká obec sokolská

Uvolňování epidemiologických omezení
k pondělí 25. května 2020

20. 05. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 15. 5. t.r. s platností ode dne 25. 5. 2020 upravilo pravidla omezující naší činnost. Vzhledem k dobré epidemiologické situaci již obsahují další fázi uvolnění pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích s omezeným počtem nejvýše 300 osob ve stejném čase. S výhledem pozitivního vývoje by pak mohlo přijít od 8. června zvýšení počtu osob na 500 ve stejném čase a od 22. června až na 1000 osob ve stejném čase.

Podrobný výklad opatření  vztahujících se k naší činnosti:  

Pro sokolskou činnost se vztahují zejména pravidla:

 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas s možností využití zázemí
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • v prostorách toalet je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení cvičební hodiny/tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých sportovních pomůcek
 • využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách
 • šatny - obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku
 • sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných    
 • podmínkách
 • v případě ukotvených předělů ve sprchách je třeba zajištění dostatečné ochrany, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy cvičenci/sportovci prochází – pravidelný úklid a dezinfekce 
 • každý den je třeba zajistit úklid a dezinfekci vnitřních prostor šatních skříněk během dne a po skončení provozu
 • instruovat cvičence/sportovce, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum 
 • zajistit pravidelné větrání vnitřních cvičebních prostor (v případě použití klimatizace/např. haly - volba režimu  s omezením recirkulace vzduchu) 
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách (např. valné hromady)   s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob za platných bezpečnostních podmínek (rozestupy)
Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace