Česká obec sokolská

Vzniká Nadační fond Aktivní Česko!
Sokol je jedním ze zakladatelů

15. 05. 2023

Aktivní životní styl jako nezbytná priorita! To je jeden z hlavních cílů spektra subjektů, kterým není lhostejný nedostatek pohybu ve společnosti. Přesně to je i jedním z poslání České obce sokolské, která se tak podílí na vzniku Nadačního fondu Aktivní Česko! Jeho snahou bude společná argumentace, propojení fungujících projektů, sil i zkušeností do jednotného hlasu směrem k orgánům státní správy a samosprávy.

Sokol dle svých zásad vede Čechy k pohybu a společné aktivitě přes 160 let. Usiluje o celkový rozvoj osobnosti a v současnosti má ve více než 1000 jednotách přes 160 000 členů, z nichž je polovina ve věku do 18 let. Dlouhodobě ale upozorňuje na nedostatečnou podporu státu pro všeobecný sport, a proto společnou iniciativu vítá. „Pohybové aktivity jsou pro zdraví člověka, imunitu a celkovou kondici, fyzickou i psychickou ta nejlepší prevence. To si musí stát uvědomit a reálnými dopady by se měly zaobírat zdravotní pojišťovny. Na obrovský segment pro radost sportujících dětí, dospělých a seniorů se vedle výkonnostního sportu nesmí zapomínat,“ zdůrazňuje opakovaně Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Mezi hlavní pilíře činnosti multisektorového fondu na podporu zdravého pohybu a aktivního životního stylu ve společnosti patří i relevantní zdroje a data o významu pravidelného pohybu pro lidské zdraví jako prevence závažných onemocnění i nabídka realizace programů podpory napříč populací.

Alarmující snížení množství pohybových aktivit v populaci má totiž vážné zdravotní a sociální dopady. Nedostatek pohybu představuje vysoký rizikový faktor úmrtnosti, má zásadní vliv na fyzické i psychické zdraví dětí, mládeže, dospělé populace v aktivním i seniorském věku. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) novou zprávu s názvem Step Up (Zvedněte se!), která analyzuje ekonomickou zátěž všech 27 členských států EU způsobenou nedostatkem pohybu jejich občanů. Zvýšení úrovně pravidelné fyzické aktivity ve společnosti by prokazatelně prodloužilo průměrnou délku života ve zdraví a ušetřilo nemalé náklady na zdravotní péči, zejména o pacienty trpícími civilizačními onemocněními. Jen dosažením základního doporučovaného množství 150 minut intenzivnější pohybové aktivity týdně by ušetřilo 0,6 procenta nákladů na zdravotní péči v Evropě, což představuje osm miliard Euro ročně.

Alarmující zhoršení fyzické kondice u školních dětí v České republice ukazuje i nejnovější Tématická zpráva o tělesné zdatnosti žáků na základních a středních školách, kterou vydala Česká školní inspekce dne 18. dubna 2023. I přesto, že důkazů o fatálních dopadech nedostatku pohybu napříč populací je mnoho, zůstává toto téma zoufale politicky i společensky podceňované.

Platforma Aktivní Česko se začala formovat v září 2022 v rámci kulatého stolu, pořádaného k Evropskému týdnu sportu, organizovaného na půdě Hospodářské komory ČR. Subjekty napříč společností z oblasti školství, zdravotnictví, sportu a pohybových aktivit, podnikatelského prostředí i cestovního ruchu společně zakládají Nadační fond Aktivní Česko.

Jednou z prvních akcí Nadačního fondu, do kterého se bude moct zapojit široká veřejnost, bude Aktivní září, kdy si zájemci po celé republice vyzkouší nevídané množství sportovních aktivit a dozvědí se více o tom, jak být zdravější a spokojenější. 

Ke slavnostnímu podpisu zakládací listiny dojde na Národním summitu Aktivní Česko v pátek 19. května 2023 v Charvátově sále 3. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha. Další částí programu Národního summitu Aktivní Česko budou odborné přednášky a navazující panelové diskuse, které jsou plně v souladu s doporučeními Globálního plánu WHO na zvýšení pohybové aktivity ve společnosti. Zaměří se na čtyři strategické oblasti Aktivní společnost, Aktivní lidé, Aktivní stát a Aktivní prostředí.

Svoji účast již potvrdili zástupci evropské federace EuropeActive, české kanceláře WHO, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MŠMT, České školní inspekce, Státního zdravotního ústavu, Národní sportovní agentury, střešních organizací v oblasti sportu, lékařských asociací i zdravotních pojišťoven, Hospodářské komory ČR, cestovního ruchu i vysokých škol tělovýchovného směru.

 

Více o Aktivním Česku na Aktivní Česko!

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace