Česká obec sokolská

Zapojte se do Sokolské kapky krve
Oslavte s námi 159. výročí založení Sokola

11. 02. 2021

Sokolové byli vždy s naší republikou spojeni i v jejích těžkých chvílích. Chceme pomoci i nyní - v době spojené s omezeními v důsledku pandemie Covid-19 - a pokusit se omladit základnu dárců krve. Právě mladší ročníky dárců, dle vyjádření lékařů, zdravotnictví potřebuje. A kdo jiný než my sokolové by měl jít příkladem? Po vzoru našich hodnot LASKAVOST, OBČANSTVÍ, KOMUNITA - bychom chtěli vyzvat všechny sestry a bratry, ale i širokou veřejnost, aby se zapojili do projektu Sokolská kapka krve.

„Sestry a bratři, ukažme, že právě sokolové jsou ti, na které je spolehnutí! Jděte, prosím, darovat krev. Zejména má prosba směřuje k čerstvě plnoletým až 30-ti letým členům našeho spolku. Budu samozřejmě velice ráda, když se zapojí i sympatizanti Sokola, vaši kamarádi ze škol nebo vaši kolegové z práce,“ říká k letošnímu ročníku starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková.

„Získání nových, mladých dárců, kteří jsou aktivní je vždy velkým přínosem, protože je nutná neustálá obměna a doplňování dárcovské základy“ říká primář hematologie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze Miloš Bohoněk. Krev mohou darovat dobrovolníci mezi 18 a 60 lety, opakovaní dárci nejdéle do 65 let. Právě tým ÚVN Praha bude ve středu 17. února přímo v Tyršově domě - sídle Sokola - odebírat krev dobrovolným dárcům z řad Sokola. Odběry se budou konat od 8 do 11 hodin.

Sokol s ohledem na popularitu sociálních sítí připravil také moderni grafiku "Jsem SOKOL", kdy O nahrazují kapky krve. Ve stejném konceptu je připraven rámeček pro profilové fotky uživatelů, kteří se k projektu Sokolská kapka krve hlásí. 

obr. 1 Rámeček pro profilové fotky na Facebooku

Sokolská kapka_rámeček_facebook

Sokolská kapka krve je projekt, který napříč republikou funguje od roku 2015. Od začátku projektu sokolové darovali více než 700 litrů krve. Rekordmanem je Josef Nekovář, se 120 odběry. Za svůj přístup získal nejen Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy, ale i Cenu Fair play Aloise Hudce v anketě Sokol roku 2019.

obr. 2 Úvodní obrázek na Facebook a k dalšímu sdílení

Sokolská kapka_JSEM SOKOL_bez_data

 

V letošním roce zahajujeme projekt 16. únorem - v den 159. výročí založení Sokola (1862). Darovat krev se Sokolem je možné po celý rok. Členové jednotlivých tělocvičných jednot své odběry nahlašují koordinátorovi projektu br. Vítu Jakoubkovi, e-mail: kapkakrve@sokol.eu. Nejaktivnější členové Sokola a všichni prvodárci jsou odměněni.

Nejbližší odběrové místo mohou zájemci najít na webu darovanikrve.cz.

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace