Česká obec sokolská

Časopis Sokol

vyšel poprvé v roce 1871 a od té doby (s několika přestávkami) přináší informace o dění v sokolském hnutí v českých zemích i v zahraničí. V roce 2020, který je jeho 77. ročníkem, vychází jako tištěný čtvrtletník (v březnu, červnu, září a prosinci, vždy k 15. v měsíci).

ISSN 0489-6718 (Print), ISSN 2336-8187 (Online), MK ČR E 17339

Vydává Česká obec sokolská, IČO 00409537

PŘEDPLATNÉ

Předplatné 4 tištěných čísel čtvrtletníku činí 199 Kč (do zahraničí + poštovné za 4 výtisky)
Objednávkový list ke stažení ZDE

INZERCE

Ceník a podmínky inzerce ke stažení zde

REDAKCE

Šéfredaktorka: Jana Horká, jhorka@sokol.eu, tel.: 257 007 242
Adresa redakce: 
ČOS - tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1
Redakční rada: Martin Chlumský - předseda (mchlumsky@sokol.eu), Jana Horká, Jan Haupt, Kateřina Pohlová, Dana Uzlová, Marek Brodský, Štěpánka Mrázková

Uzávěrka jednotlivých vydání: 25.8., 25.11., 25.2., 25.5.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah nemusí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravovat, případně krátit.

titulka 12/20

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ (PROSINEC 2020)

Nové číslo časopisu Sokol Vám přináší spoustu zajímavých témat: 

- rozhovor s Markem Tesařem, výkonným ředitelem ČOS o Sokolském běhu republiky

- ohlédnutí za vyhlášením ankety Sokol roku 2019

- rozhovor s cvičitelem roku Martinem Maturou ze Sokola Písek

- článek o Miroslavu Tyršovi

- součástí časopisu jsou pravidelné přílohy Vzdělavatelské listy a Metodické listy

 

Časopis Sokol ročník 2020

 Září                          Červen                     Březen

 cover září jpg  Titulka Sokol 06/20  Časopis Sokol březen 2020

Časopis Sokol ročník 2019

Časopis Sokol ročník 2018

Prosinec 2018 / Listopad 2018 / Říjen 2018 / Srpen/září 2018 / Červen/červenec 2018 / Květen 2018 Duben 2018 / Březen 2018 / Únor 2018 / Leden 2018

Sletový magazín 2018

Červenec 2018 / Červen 2018 / Květen 2018 / Duben 2018 / Březen 2018 / Únor 2018 / Prosinec 2017 / Září 2017

Časopis Sokol ročník 2017

Časopis Sokol ročník 2016 

Prosinec 2016 / Listopad 2016 / Říjen 2016 / Srpen/září 2016 / Červen/červenec 2016 / Květen 2016 / Duben 2016 / Březen 2016 / Únor 2016 / Leden 2016

Časopis Sokol ročník 2015

Prosinec 2015 / Listopad 2015 / Říjen 2015 / Srpen/září 2015 / Červen/červenec 2015 / Květen 2015 / Duben 2015 / Březen 2015 / Únor 2015 / Leden 2015

Metodické listy

Prosinec 2019 / Září 2019 / Červen 2019 / Březen 2019
Prosinec 2018 / Září 2018 / Červen 2018 / Březen 2018
Prosinec 2017 / Září 2017 / Červen 2017 / Březen 2017
Prosinec 2016 / Září 2016 / Červen 2016 / Březen 2016

Vzdělavatelské listy

Prosinec 2019 / Září 2019 / Červen 2019 / Březen 2019
Prosinec 2018 / Září 2018 / Červen 2018 / Březen 2018
Prosinec 2017 / Září 2017 / Červen 2017 / Březen 2017

Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace