Česká obec sokolská

Je tomu již 200 let, co se narodil autor sokolského loga Josef Mánes. Ten se zapsal do sokolské historie při založení Sokola v roce 1862, kdy kromě již zmiňovaného znaku navrhl i první prapor pro pražskou jednotu. Jeho dílu a spolupráci s Tyršem a Fügnerem se věnovaly i Vzdělavatelské listy. Sokolové mu v rámci Noci sokolen složili poctu právě mnoha originálními ztvárněními tohoto loga. V Jablonci nad Nisou se třeba inspirovali sklářskou a bižuterní tradicí svého města a celý znak v červeno-bílých barvách složili z drobounkých korálků. V Nehvizdech zase pekli chleba s emblémem na hřbetě. Další zajímavou fotografii poslali z Dolní Kalné, kdy znak vystavěli z bílých čajových svíček. Po zapálení měl znak dokonce i červené zabarvení od hořících knotů. V Blovicích děti nakreslily křídami sokolské znaky na venkovní plochu před sokolovnou, V Dobříši a ve Voticích dokonce vytvořili znak z těl účastníků akce. I další jednoty začlenily do svého programu sokolský znak.

Letos trochu jinak

Celkově se do Noci sokoloven 2020 přihlásilo sedmdesát sokolských jednot, což je sice o dost méně než v roce minulém, kdy se zúčastnilo více než 130 jednot, ale vzhledem k neobvyklým komplikacím v souvislosti s pandemií, se dá říci, že i sedmdesát jednot je úspěch.

Letošní akce se poprvé uskutečnila v červnových dnech, většinou 16. a 19. června místo obvyklého zářijového termínu. Pro změnu termínu jsme se rozhodli kvůli kumulaci několika jiných akcí, které vycházejí na konec září nebo začátek října, kdy si tradičně připomínáme Památný den sokolstva. Jednoty zároveň červnový termín spojily se zakončením cvičebního roku, a tak se na řadě míst zapalovaly i ohně a opékaly buřty.

Tradice již po šesté

V některých sokolovnách proběhlo tradiční přespání ve spacácích. Noc sokoloven se letos konala již pošesté. Její každoroční stěžejní myšlenkou je obrátit pozornost široké veřejnosti k sokolovnám jakožto celorepublikově významnému fenoménu. První sokolovna byla v Praze postavena již v roce 1863 a brzy ji následovaly další stavby po celé monarchii, i mimo ni. Na sokolovnách vidíme vývoj architektury sportovních budov a v jejich interiérech zas proměnu vnímání prostoru a nároků na cvičení. Každý rok vybereme jednu ze sokoloven, která se stane tváří celé akce a objeví se na plakátech.

Tuto poctu získala sokolovna v Novém Kníně. Od ostatních se liší svým vzhledem, kdy je na první pohled zřejmé, že se nejedná o městskou sokolovnu. Její rustikální podoba připomínající spíše chaty v horách byla architektem Františkem Krásným zvolena právě díky svému umístění v kopcovitém terénu brdského pohoří. Krásný se podílel na návrzích mnoha sokoloven a je mimo jiné i autorem Tyršova domu v Praze. Základní kámen sokolovny v Novém Kníně byl položen roku 1927 a o rok později už byla stavba dokončená. Objevila se na malovaném plakátu k letošní Noci sokoloven, jehož autorkou je Dominika Petrtýlová

 

noc sokoloven 2020

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace