Česká obec sokolská

Čarodějky - skladba pro mladší žákyně 

 

 

Děvčata cvičí s netypickým náčiním – pláštíky, s nimiž během skladby vskutku čarují, a stávají se tak doslova „malými čarodějkami“. Tomu částečně odpovídá i hudební doprovod, uslyšíte mimo jiné úvodní píseň ze seriálu Čarodějky z předměstí či filmovou Saxanu.

 

 

 

 

Hudba: Angelo Michajlov, Jaroslav Uhlíř aj.
Zpívají: Petra Černocká , Ondřej Ruml aj.
Střihová úprava: Zdeněk Barták, Jiří Strohner

 

Autorky skladby: Dagmar Fischerová, Martina Soukupová (Sokol Praha Vršovice)
Autorky skladby: Dagmar Fischerová, 
Metodik: Iva Pízová

 

Kontaktní email pro zájemce o nácvik: carodejky.slet@sokol.eu

Základní celek    8 cvičenek
Značková síť       4 x 4
Nářadí a náčiní  pláštíky
Odkaz na materiály ke skladbě

 
Jak se vaše skladba jmenuje, o čem je a co má vyjadřovat?

Skladba Čarodějky je určena pro věkovou kategorii mladších žákyň. Děvčata cvičí s netypickým náčiním – pláštíky, s nimiž během skladby vskutku čarují, a stávají se tak doslova „malými čarodějkami“. Tomu částečně odpovídá i hudební doprovod, uslyšíte mimo jiné úvodní píseň ze seriálu Čarodějky z předměstí či filmovou Saxanu.

Pracujete i s nářadím (náčiním), s pomůckami - jak?

Prvotním záměrem bylo vytvořit skladbu s pláštíky za použití různých efektů, k nimž se dají využít. K výslednému „čarodějnickému“ tématu jsme ale dospěly až postupně v průběhu konzultací s režijní komisí. Máme pocit, že díky tomu do sebe nakonec vše krásně zapadlo a skladba dostala hlubší rozměr.

Proč jste se rozhodli vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Volba kategorie mladších žákyň je u nás spíše již tradiční záležitostí. Vyplývá  z jednoduchého faktu, že této věkové kategorii se věnujeme nejvíce i v našich cvičebních hodinách, a máme s ní tudíž nejvíce zkušeností. Přesto musíme přiznat, že člověk se stále učí novým poznatkům o tom, které pohyby jsou pro holky jednoduché a které nikoliv. Zároveň si ale myslíme, že do skladby je potřeba zařadit i věci, jež jim zpočátku mohou činit jisté obtíže. Pouze tak totiž mají možnost osvojit si nové dovednosti, a skladba je tak zároveň rozvíjí.

Nejzajímavější moment skladby (který by třeba i mohl divákovi uniknout) z pohledu autora?

Jak již bylo zmíněno, cvičíme s netradičním náčiním – pláštíky, ty se však nepoužívají jen v rozložené formě, naopak se ve skladbě objeví celkem ve čtyřech různých podobách (míč, tyč, pláštík, šátek). Skladba je tak poměrně náročná na manipulaci s náčiním. Aby dívky měly na tyto „proměny“ dostatek času, využíváme principu, kdy polovina celků se již připravuje na změnu náčiní, zatímco druhá ještě cvičí, tak aby změny proběhly pokud možno hladce a „nenápadně“… vlastně teď ale prozrazujeme něco, co by mělo před divákem zůstat spíše skryto.

Zajímavé momenty skladby, na které se mohou cvičenci těšit?

Zatímco diváci se budou těšit zřejmě hlavně z efektů, které vytváří rozložené pláštíky (tedy alespoň doufámeJ), cvičenky si podle našich dosavadních zkušeností užijí zejména závěrečný oddíl, což je vlastně takový veselý „rej“, kde se mohou dostatečně vydovádět.

Co vás inspirovalo při navrhování cvičebního úboru?

Cvičební úbor tvoří trikot bez rukávů a tříčtvrteční legíny, což byla spíše taková logická volba s ohledem na praktičnost úboru. Stejně tak barevná kombinace: bílo-modrý dres a modré legíny – obojí doplněné oranžovou aplikací – představují spolu s oranžovým pláštíkem výsledek hledání barev, které by k sobě ladily a byly použitelné na velké ploše.

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo?

V rámci pracovního předvedení vystoupily se skladbou dívky z pěti sokolských jednot. Nacvičovalo se v poměrně velkém počtu, což s sebou samozřejmě neslo i různá úskalí ohledně secviků. Děvčata začala s nácvikem často až ve druhé polovině září, takže vše probíhalo v rychlém tempu.
K tomu se postupně přidávaly různé nemoci, a tak musíme říci, že nás vlastně překvapilo a potěšilo hlavně to, že se holky za tak krátkou dobu stihly skladbu naučit a odcvičit ji.


Neměly to s námi vždy jednoduché, proto bychom jim touto cestou rády ještě jednou poděkovaly. Velký dík patří pochopitelně i cvičitelkám, které nám zcela nezištně věnovaly poslední zbytky své energie a volného času. Nesmíme zapomenout ani na tradiční „spolubojovnici“ metodičku Ivu Pízovou, která svými zkušenostmi a cennými radami vždy přispívá ke zdaru celého našeho snažení.

 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace