Česká obec sokolská

Čmeláčci - skladba pro rodiče a děti

 

Hudba: Petr Skoumal
Texty: Zdeněk Svěrák
Střihová úprava: Zdeněk Barták a Jiří Strohner

 

 

  

 

Autorky: Jitka Hrnčířová (Sokol Čimice), Markéta Rohanová (Sokol Pražský)
Vedoucí skladby: Jitka Hrnčířová
Metodik: Darina Fabiánová

Kontaktní email pro zájemce o nácvik: cmelacci.slet@sokol.eu

Základní celek 4 páry
Značková síť 3 x 3
Nářadí a náčiní  Kyblíček
Odkaz na materiály ke skladbě

 

Rozhovor s autorkami skladby Jitkou Hrnčířovou a Markétou Rohanovou:

Jak se vaše skladba jmenuje, o čem je a co má vyjadřovat?

Skladba Čmeláčci je o drobných tvorečcích, kteří jsou v našem životě užiteční a důležití stejně jako naše malé a šikovné děti. Hudba z večerníčku Včelí medvídci určitě zaujme děti i jejich rodiče a prarodiče, kteří na tomto večerníčku vyrostli.

Co vás inspirovalo při tvorbě skladby, co bylo prvním impulsem?

Prvotním impulsem a inspirací byla písnička Čmelák, na jejímž nahrávání se podílela i tehdy devítiletá dcera jedné z autorek.

Proč jste se rozhodli vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Věková kategorie rodiče a děti nám je blízká, protože s touto kategorií cvičíme i pracujeme.

Nejzajímavější moment skladby (který by třeba i mohl divákovi uniknout) z pohledu autora

Nejzajímavější moment skladby je podle nás závěrečná část s překvapením.

Zajímavé momenty skladby, na které se mohou cvičenci těšit

Naše nejoblíbenější jsou emotivně silné chvíle, kdy se děti tulí ke svým rodičům v klidnější části skladby a moment, kdy opravdu létají na zádech rodičů. Motivací pro oslovené rodiče byla skutečnost, že si mohou zacvičit a předvést skladbu se svými dětmi, které v době konání všesokolského sletu budou již v jiné věkové a hlavně váhové kategorii. V této kategorii je nejlepším motivačním prostředkem dobrá svačinka, jíž se malí čmeláci oddávali i během nácviku, což vedlo k řadě veselých situací

Co vás inspirovalo při navrhování cvičebního úboru

Při navrhování cvičebního úboru nás inspirovala rozkvetlá louka, kde rodiče jsou květy a děti s kyblíčky jsou čmeláci pilně sbírající nektar.

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo

Při nácviku nás překvapilo s jakou aktivitou a nadšením se většina pilotní skupiny cvičenců vrhla do nácviku skladby. Potěšilo nás, že děti i rodiče zvládli i náročnější prvky.

Závěrečné slovo?

Rády bychom poděkovaly cvičitelkám, jež nám pomohly rozšířit pilotní skupinu na potřebný počet cvičenců, a to Darině Klímové, Kláře Kunčíkové a Heleně Vaňkové, která měla též užitečné připomínky k popisu skladby. Náš dík patří také Věře Smejkalové za dobré rady a konzultace.

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace