Česká obec sokolská

SOKOLHRANÍ - skladba pro mladší žactvo 

Koedukovaná skladba, děti se při cvičení ocitají v pěti prostředích, které pohybově ztvárňují. Navazuje na školní projekt Sokolhraní.

Hudba: Michal Worek
Texty: Vlady Gryc 
Zpívá: sbor Evy KleinovéProstředí ve kterých se skladba odehrává slovy autorky 

1. Dinosauři – rozcvička, při které se dětí zahřejí, vzájemně spolupracují na stavbě a rozebírání věží, projdou aletickou dinosauří běžeckou abecedou a trénují prostorové změny

2. Moře – tato část začíná stavbou majáku, děti si vyzkouší plavecké styly i skoky do vody, plavou na voru, společně pádlují na lodích a proplavou mořskou bouří

3. Česko – nasadíme batohy a hurá na cesty po Česku, společně tančíme, tleskáme, máváme

4. Vesmír – začínáme stavbou kosmické rakety, letíme do vesmíru, kde vyzkoušíme chůzi kosmonautů, postavíme vesmírné kytky i velké společné slunce

5. Letem světem – oddělené cvičení děvčat a chlapců – gymnastické dovednosti – kotouly vpřed, vzad, stoj na lopatkách, přemety stranou, čertíky, výdrže na krásný text – „roztáčíme glóbus právě teď,…“

6. Společně na závěr zatančíme rytmické etudy, vytvoříme na ploše kolotoče a na závěr rozšíříme řady cvičenců o nové kluky a holky, které postavíme z kostek

Autorka skladby: Daniela Kurečková (Sokol Opava)
Vedoucí skladby: Oto Suchánek
Metodik: Monika Hübnerová

Kontaktní email pro zájemce o nácvik: sokolhrani.slet@sokol.eu

Základní celek 8 dětí
Značková síť 3 x 3
Nářadí a náčiní  skládací kostka
Odkaz na materiály ke skladbě

 

Pracujete i s nářadím (náčiním), s pomůckami - jak?

Každý cvičenec má víceúčelovou „kostku“, kterou využíváme jako rozkládací žíněnku, stavíme překážkové dráhy, tvoříme rozmanité stavby – věže, majáky, lodě, rakety, slunce, panáčky,…. házíme s nimi, měníme je na batohy,… Děti se naučí spolupracovat, tvořit, přeskakovat,…

Co vás inspirovalo při tvorbě skladby, co bylo prvním impulsem?

Pracuji na projektu pro 1. stupeň základních škol, který se stejně jako skladba odehrává ve stejných pěti prostředích. Ráda bych oslovila učitele s možností zapojení do nácviku skladby, kterou mohou doplnit o práci se školní třídou – propojit tematicky cvičení a učení a případně přivést do sokolských oddílů nové zájemce - děti i učitele - cvičitele.

Proč jste se rozhodla vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Učím na 1. stupni základní školy a skladbu jsem připravovala společně s dětmi, které v době nácviku byly ve 4. a 5. třídě. Děti jsou tvořivé a spousta nápadů je jejich.

Nejzajímavější moment skladby (který by třeba i mohl divákovi uniknout) z pohledu autora?

V části „moře“ celá plocha najednou rychle „otevře“ kostky, myslím, že je to hezký moment, ale snad jich tam bud více – veslování, velká sluníčka (pokud to divák pozná ), kolotoč,…

Zajímavé momenty skladby, na které se mohou cvičenci těšit?

Společné cvičení chlapců a děvčat – tanec, společné stavby, hlavně, myslím, krásná hudba a texty, které děti pohybově vedou

Co vás inspirovalo při navrhování cvičebního úboru?

Chtěla jsem na úboru kostky, aby korespondovaly s náčiním, barvy jednoduché, základní, které jsou na dětech veselé a věřím, že se jim úbory budou líbit i mimo cvičební plochu.

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo?

Měla jsem radost z dětských nápadů, kluci i holky z mé třídy měli k dispozici kostky a všichni byli velmi tvořiví, stavěli, vymýšleli, natočili metodické video a k tomu ještě spolupracovali na skladbě Fitness. Potěšilo mě, že z naší školy – ZŠ Opava, Šrámkova - se zapojilo hodně dětí a díky kolegům a vedení školy jsme měli dostatek prostoru na přípravu a realizaci skladby.

Který moment ze skladby či prvek choreografie máte nejraději a proč?

Baví mě začátek, kdy děti postaví věže a zase je rytmicky rozeberou, ale taky závěrečný kolotoč, no vlastně každá část, kterou děti zvládnou a potěší sebe i diváky.

Jak se vám podařilo získat cvičence pro pracovní předvedení a máte zajímavou historku z nácviku?

Oslovila jsem akční kolegyně z opavských škol, středisek volného času a Sokol Syrovice (z této jednoty jsou metodici skladby Ota a Monika), obratem mi všichni potvrdili účast na předvedení skladeb: Za dva měsíce jsme skladbu ve škole i mimo školu nacvičili. Pracovního předvedení hromadných skladeb v Sokole Královské Vinohrady se účastnilo 100 dětí. 

Kdo vám nejvíce pomohl se skladbou kromě spoluautorů?

Mými spoluautory jsou, jak už jsem uvedla, děti. Ale co mě tentokrát opravdu bavilo? Spolupráce s autorem hudby Michalem Workem. Oslovila jsem ho, napsala stručnou představu o skladbě a čekala na první návrh. Když ho poslal, málem „mě kleplo“. Ale je to skvělý člověk, vysvětlili jsme si, jak to má vypadat a pak to šlo samo. Hodně jsem si vymýšlela – tady chci bouři, teď tleskání, tady letíme, tak zrychlit. Ale Michal to vymyslel úžasně, hudba se krásně mění a děti výborně vede. Stejné to bylo s textařem Vladym Grycem. Posílal varianty, návrhy a z výsledného textu mám taky velkou radost. Snad ji budou mít i všichni cvičenci. 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace