Česká obec sokolská

Na “Sokolském běhu pro Ukrajinu” se vybralo více než 500 tisíc
Peníze budou i pro T. J. pomáhající uprchlíkům

21. 03. 2022

Více než půl milionu korun zaplatili na startovném ti, kteří se zapojili do “Sokolského běhu pro Ukrajinu”. Tyto peníze jsou určeny i na pomoc s náklady sokolských jednot, které poskytují přístřeší pro lidi utíkající před válkou v jejich vlasti.

Česká obec sokolská stále pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům. K již avizovaným částkám (100.000 Kč pro Český červený kříž z odměn předsednictva a 250 tisíc z výtěžku prodeje grafiky Michala Škapy pro Člověka v tísni) přibude 500 tisíc ze startovného v závodu “Sokolský běh pro Ukrajinu”. Část z této částky bude věnována i těm tělocvičným jednotám, které poskytly pomoc nejpotřebnějším. 

V charitativních projektech ČOS vybrali sokolové a jejich příznivci na pomoc Ukrajině 800 000 Kč 

Charitativní běh, jehož startovné bylo nejméně 100 Kč, zorganizovala Česká obec sokolská ve spolupráci s T. J. Sokol Čertovka. Celkově bylo zaregistrováno 5140 startovných a vybráno 514 tisíc korun. Česká obec sokolská na aktivity spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny  tak pošle zhruba 800 tisíc korun.

Nejvyšší částkou, a to 100 tisíci korunami, přispěla do “Sokolského běhu pro Ukrajinu” společnost Czechoslovak Group, která posléze vyzvala své zaměstnance, aby se do běhu zapojili se svými rodinami. 

„Celková částka je důkazem velké sounáležitosti, která nejen v sokolské komunitě panuje. Děkujeme všem, kdo se do formy pomoci pohybem, což je nám sokolům vlastní, zapojili. Stejně tak i všem organizátorům, kteří v krátké době tento běh zorganizovali. V některých tělocvičných jednotách dokonce zorganizovali společný výběh, což nám udělalo velkou radost,“ uvedl ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař. Jako příklady uvedl Běh pro Ukrajinu v České Brodě a v Náměšti na Hané.

Peníze z tohoto běhu budou mimo konta SOS Ukrajina Člověka v tísni poslány i do těch sokolských žup a tělocvičných jednot, které poskytly ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Pokud mezi takovými jednotami jste, a ještě jste o tom nedali nikomu vědět, pošlete nám základní informace na mail press@sokol.eu.

O systému rozdělování peněz bude spolurozhodovat komise jmenovaná Předsednictvem ČOS.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace