Česká obec sokolská

Výbor

 • Starosta:
  • Josef Miklík
 • Jednatel: 
  • Bc. Jan Heger
 • Hospodářka:
  • Vlastimila Bukovjanová (vbukovjanova@sokol.eu)
 • Náčelník:
  • Bc. Jan Heger
 • Vzdělavatelka:
  • Jana Hýbnerová
 • Člen pro kontrolu:
  • MVDr. Zbyněk Miklík

Telefon:

 • +420 721 352 069 (Starosta)

E-mail:

 • oficiální: vsetuly@sokol.eu (T. J. Sokol Všetuly)
 • oficiální: jmiklik@sokol.eu (Starosta)

WEB: www.sokolvsetuly.eu 

Adresa:

T. J. Sokol Všetuly
6. května 20
Všetuly
769 01 Holešov

Oddíly:

Oddíl Kategorie Den a čas Místo
Všestrannost Žactvo a dorost Čt 18.00 3. ZŠ
Všestrannost Ženy (15-65 let) Út 18.00 Sokolovna Všetuly
Všestrannost Ženy seniorky (65+) Út 15.00 Sokolovna Všetuly
Mladý myslivec Žactvo a dorost od 11 let St 16.00 Sokolovna Všetuly
Stolní tenis Žactvo a dorost St 17.30 Sokolovna Všetuly
DFS Všetulské Hanáček Žactvo a dorost Pá 16.00 Sokolovna Všetuly
Dílničky Žactvo Pá 17.00 Sokolovna Všetuly
Zálesák Žactvo do 10 let Pá 16.00 Sokolovna Všetuly

Jak se k nám přihlásit? :D Napiš nám na e-mail vsetuly@sokol.eu ve tvaru Příjmení, Jméno, Rok narození a oddíl, do kterého se přihlašuješ :)

 

Historie T. J. Sokol Všetuly v kostce

Ve Všetulích se po 67 letech obnovuje Tělocvičná jednota Sokol Všetuly. Tělocvičná jednota vznikla v roce 1914 jako Tělovýchovný odbor obce Všetuly. I přes nesnadné začátky jednota vykazovala značnou činnost. Nejdříve cvičila na zahradě p. Capíka v jarních až podzimních měsících, v zimě v Košťárně. R. 1920 se jednota zúčastnila VII. Všesokolského sletu. V r. 1921 byl ustaven ženský odbor, od tohoto roku je také rozdělena funkce náčelníka a náčelnice. V r. 1923 je zvolen odbor divadelní a odbor zábavní. Činnost jednoty je naplněna cvičením a přednáškami. Jednota se účastní všech okrskových a župních cvičení, dále pořádá v obci besedy, divadelní představení, zábavy a večírky. V r. 1926 se jednota účastnila VIII. Všesokolského sletu. Od r. 1930 panuje ve všetulských Sokolech chuť ke stavbě vlastní sokolovny. Již nevyhovující zahrada je impulsem pro zbudování sokolského hřiště za školou. Stavba nové Sokolovny započala v květnu 1931 a již 13. září 1931 je slavnostně otevřena. V sokolovně cvičili nejen muži a ženy, ale i dorost a žactvo. Nová tělocvična vlévá do jednoty nový život. V jednotě se začíná provozovat střelba, lehká atletika, házená a v tělocvičně se začal hrát ping-pong a basketbal. Divadlo při Sokole Všetuly odehrálo 44 her. Jednota se účastní IX. Všesokolského sletu se 30 členy. Jednota se také zúčastnila soutěže loutkářského divadla při ČOS a přivezla si diplom za 1. místo. Loutkový odbor odehrál 36 loutkových her. V roce 1935 je provedena přístavba sokolovny pro získání zázemí pro loutkové hry. I přes zhoršující se mezinárodní situaci je činnost Sokola Všetuly dle zpráv vzdělavatelů a cvičitelů na vysoké úrovni. Sletové přípravy, které ve Všetulích započaly v r. 1937, ovlivnily cvičení a horlivost nejen žen, ale i mužů. V r. 1938 se jednota účastní X. Všesokolského sletu v počtu 26 mužů a dorostenců, 13 žen a 6 dorostenek. Během cvičení v sokolovně složili žáci a dorostenci slib věrnosti republice po Mnichovském aktu. V roce 1939 je jednota ve Všetulích připravena strážit svoji obec i vlast pod velením 143. Národní střelecké gardy, konec této činnosti nastal po 4. dubnu 1939, kdy jednota odevzdala pušky a přestala vykonávat strážní službu. V tomto roce také utichla činnost Sokola Všetuly, vzhledem k zákazům pravidelných cvičení, veřejných vystoupení apod. O to více času má jednota na prostudování nových loutkových her. 16. května 1939 jednota oznamuje, že pokračuje ve své činnosti s 83 členy; zaměřila se především na cvičení a hraní loutkového divadla. Od 20. května 1942 do r. 1945 byla činnost Sokola Všetuly zastavena.  První schůze po válce se konala 24. května 1945 na všetulské radnici, kdy starosta Všetul promluvil o válce; Tělocvičná jednota Sokol Všetuly ztratila tři členy – Josefa Válka, který zemřel na následky válečných útrap, Josefa Kameníka, který padl na frontě a Františka Nopa, který byl umučen nacisty v koncentračním táboře. I přes čtyři roky necvičení Sokola Všetuly, se po roce 1945 činnost Sokola Všetuly obvuje v plné síle. Ženy cvičí v pondělí a čtvrtek, muži v úterý a pátek. V roce 1948 byly sloučeny tělovýchovné spolky ve Všetulích: Sokol Všetuly, Sportovní klub a Orel. Sokol Všetuly tak zanikl a s ním i obec Všetuly po „vítězném“ únoru 1948 (oficiáně od r. 1950). Členové Sokola i nadále cvičí pod TJ Slavoj Všetuly. Sokolovna sloužila jako tělocvična pro všetulskou školu. Jakmile si škola přistavěla svoji tělocvičnu, sokolovnu využívalo JZD ke skládce obilí a krmiva, čímž bylo nenávratně poškozeno vniřní vybavení sokolovny a sokolovna byla zbourána na konci 70. let minulého století. Tělocvičná jednota určovala naší obci směr a také díky ní patřily Všetuly k nejvyspělejším a nejkulturnějším obcím Holešovského okresu. Ač naši předkové postavili laťku velmi vysoko, věříme, že společně dokážeme obnovit sílu Sokola ve Všetulích a také sílu celé obce.

Text se opírá o diplomovou práci p. Jiřího Šimka.

ŠIMEK, Jiří. Sokol Holešov a Všetuly [online]. Ústí nad Labem, 2009 [cit. 2019-02-14]. Available from: <https://theses.cz/id/hlz2n2/>. Master's thesis. University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. Thesis supervisor PhDr. Rokoský Jaroslav.

Seznam oddílů

Sport Předškoláci Předškolačky Žáci Žákyně Dorci Dorky Muži Ženy Senioři Seniorky
Všestrannost NE NE ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO
Mapa
Aktuality
Více aktualit
Kontakty na T.J.
Starosta

Josef Miklík
tel.: +420 721352069
e-mail: jmiklik@sokol.eu

Jednatel

Jan Heger
e-mail: jheger@sokol.eu

Tajemník

Vlastimila Bukovjanová
e-mail: vbukovjanova@sokol.eu

Náčelník

Jan Heger
e-mail: jheger@sokol.eu

Vzdělavatel

Jana Hýbnerová

Kalendář Akcí
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace