Česká obec sokolská

                Aktuality                     Zápisy ze schůzí

Předsednictvo Župy Havlíčkovy

1

starostka

Jana Boháčová 602 485 381

zhavlickova@sokol.eu

2

jednatelka

Lenka Talíková 724 632 685

pribyslav@sokol.eu

3

místostarosta

Jan Král 602 472 178

jan.kral.nv@gmail.com

4

hospodářka

Vladimíra Fiedlerová 607 916 220

zsnuselska@tiscali.cz

5

náčelnice

Michaela Hloušková 731 407 890

hlouskovamichaela@seznam.cz

6

náčelník

Hynek Klouček 723 859 700

hynekkloucek@seznam.cz

7

předseda OS

Zdeněk Jeřábek 792 318 524

zdenek.jerabek@gmail.com

8

vzdělavatelka

Hana Horáková 602 393 913

hhorakova@ekol.cz

9

člen

Zdeněk Materna 607 062 039

zdenek@materna.cz

10

člen

Stanislav Neuvirt 601  551 462

sokolnizkov@seznam.cz

11

člen

František Kerbr 734 846 806

fkerbr@seznam.cz

 
KONTROLNÍ KOMISE
     
1 předseda KK Roman Hloušek 720 077 672

roman.hlousek@gmail.com

2 členka KK Marie Michálková 722 688 598

michalkova@achpvysocina.cz

3 členka KK Eva Šmídová 603 831 071

evasokol@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa
Kontakty na župu
Starosta

Jana Boháčová

Jednatel

Ing. František Kerbr
tel.: 734846806
e-mail: fkerbr@seznam.cz

Náčelník

Vladimíra Fiedlerová
e-mail: zs.nuselskaekonom@tiscali.cz

Předseda OS

Ing. Zdeněk Jeřábek
tel.: 724259935
e-mail: zdenek.jerabek@gmail.com

Vzdělavatel

Hana Horáková
e-mail: hhorakova@ekol.cz

Kalendář Akcí
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace