Česká obec sokolská

Analýza NSA k ode dneška platným opatřením
Děti do 12 let bez testu, do 18 let s PCR

22. 11. 2021

V souvislosti s ode dnes platným opatřením a následné diskusi ohledně výkladu sdílíme vyjádření Národní sportovní agentury. To jsme obdrželi mailem dnes – tedy v pondělí 22. 11. v poledne. Tedy poté, co už začalo toto mimořádné opatření platit.

Z analýzy NSA vyjímáme části, které se týkají našeho spolku. Uložili jsme ji též do sekce „ke stažení“ a přidáváme odkaz na web Národní sportovní agentury.

I tato dnešní analýza potvrzuje, co už jsme uváděli ve včerejším a sobotním textu.


 „V případě sportovní činnosti v neměnném kolektivu (např. organizované tréninky) se kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez ohledu na počet osob v tréninkové skupině a bez ohledu na věk (mládež i dospělí)," uvádí se ve stanovisku České unie sportu - v bodě 4. O tom jsme informovali již v průběhu víkendu.

Dle dnešní analýzy NSA:

Ve vnitřních nebo vnějších prostorech

• do 20 osob bez podmínek,

• přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek – kontroluje organizátor akce,

• pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek

• navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Opatření

• vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,

• v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek1, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

Opatření platná od 22. 11. dle analýzy NSA_22. 11.

PROFESIONÁLNÍ SPORT

Na tiskové konferenci vlády dne 19. listopadu 2021 bylo řečeno, že na profesionální sportovce je nahlíženo stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ. Musí se tedy testovat, ale není nezbytně nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci. 

NÁRODNÍ EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE na území ČR

Sportovci nemají povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci, mohou využít Opatření k testování a prokázat se antigenním nebo PCR testem jako zaměstnanci, přičemž zaměstnancem je také osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace