Česká obec sokolská

9. Noc sokoloven
nabídla bohatý program

23. 06. 2023

Už podeváté se veřejnosti otevřely brány sokoloven. Česká obec sokolská pořádala tradiční Noc sokoloven v pátek 23. června a letos se zapojilo více než 130 jednot. Součástí programu byly prohlídky, ukázky sportů i kulturní program pro děti i dospělé a sokolské písně, které byly tématem aktuálního ročníku.

Noc sokoloven je celorepublikovým dnem s historií a architekturou Sokola s cílem seznámit veřejnost s tím, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí. Základem jsou prohlídky a sportovní a kulturní program pro malé i velké. 

Fotky si prohlédněte níže a na sociálních sítích jednotlivých jednot i České obce sokolské  facebooku a instagramu. A těšit se můžete brzy i na shrnující video.

"Projekt Noc sokoloven je jednou z vrcholných akcí našeho spolku, které každoročně pořádáme. V kouzelných sokolovnách se snoubí naše historie se současností," upozorňuje Hana Moučková, starostka České obce sokolské. "Máme více jak polovinu ze 160 tisíc členů do 18 let a významně se podílíme na pohybové zdatnosti dětí a mládeže, tak důležité pro zdravou populaci naší společnosti. Mile rádi i díky Noci sokoloven přivítáme další zájemce," dodává Moučková.

Sokolové během Noci sokoloven představují veřejnosti, co se v tělocvičných jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci zapojit. V programu jsou rozličné akce. Chystají se ukázky sportů, pořádají se noční bojovky, trasy s úkoly po sokolovně, ale i tvůrčí dílny, line dance a kruhový trénink. Večer tak budou slyšet písně i pohádky, než se uloží děti ke spánku. Sokolové totiž v mnoha sokolovnách přespávají a ráno si dají rozcvičku a společnou snídani.

Mnohde bylo pro děti připraveno putování se sokolíkem Pepíkem, postavičkou z úspěšného sokolského projektu pro školky Se sokolem do života, v kterém je zapojeno přes 100 tisíc dětí od 3 do 6 let a už se školky registrují do 8. ročníku. A zájemci měli šanci se v rámci náborů zapojit do přípravy na XVII. Všesokolský slet, který se uskuteční příští rok.

Tématem letošní 9. Noci sokoloven byly sokolské písně. Možná se zeptáte, proč zrovna písně? K našemu hnutí patřily neoddělitelně od samého počátku. Vzdělavatelský odbor ČOS připravil zpěvníček s výběrem tří nejslavnějších sokolských písní: Lví silou, Hoj vzhůru, pestrý sokole a Spějme dál (Pozn.: Za poskytnutí nahrávek z gramofonové desky Sokolské pochody děkujeme hudebnímu vydavatelství Supraphon.)

První sokolovna vznikla v Praze díky Jindřichu Fügnerovi již v roce 1863 v dnešní Sokolské ulici a dodnes je sídlem Sokola Pražského. Poté se vystavěly stovky dalších sokoloven a do současnosti se jich zachovalo asi 750, od monumentálních paláců až po skromné budovy. Mnohé tak jsou dominantami měst a obcí! Více o sokolovnách ZDE

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace