Česká obec sokolská

Památný den sokolstva 2023
Program 8X v Tyršově domě a v Praze

02. 10. 2023

Už tuto neděli 8. října je Památný dne sokolstva. Sokolové si tak připomenou všechny členky a členy, kteří během existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je Památný den sokolstva zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci "Akce Sokol” zatklo na 1 500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.

Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu na Reinharda Heydricha, který by se bez doslova sebevražedné pomoci sokolů nemohl nikdy uskutečnit. Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla:

„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné."

Památný den sokolstva:

pátek 6. 10.

  • 16:00 starostka ČOS Hana Moučková vyvěsí spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou vlajku na Magistrátu hl. města Prahy
  • vyvěšování vlajek na krajských úřadech

neděle 8. 10.

  • od rána sokolské vlajky na MHD v Praze a dalších městech
  • 12:00 slavnostní střídání hradní stráže se sokoly (více info, případné dotazy: Marek Manda, mmanda@sokol.eu)
  • 15:00 zahájení pietního aktu v Tyršově domě (Jan B. Uhlíř, jbuhlir@sokol.eu)
  • 18:00 V. spanilá jízda sokolů Prahou přijede do Tyršova domu (start v 16:30 v Krematoriu Strašnice, Vladimír Richter, vrichter@sokol.eu)
  • 18:30 Večer sokolských světel - na lodičkách budou jména stovky zesnulých (sraz na Kampě, pod Karlovým mostem, Jan B. Uhlíř, jbuhlir@sokol.eu) - srdečně zveme širokou veřejnost!

 

Stovky dalších akcí budou v těchto dnech pořádat jednoty a župy po celé republice. 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace