Česká obec sokolská

Projekt pro nejmenší děti, který je realizován v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 rychle získal uznání odborné veřejnosti a pedagogů, ale především učitelek v mateřských šklách a cvičitelů. Počet cvičících dětí i zapojených subjektů tak rok od roku významně roste, do 6. ročníku, tedy 2021/2022, se přihlásilo už více než 1830 školek a přes 100 tisíc dětí!

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Nejen pohyb, ale hlavně zábava

V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny: nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má určitý počet zadaných úkolů a podle věku se stupňuje i jejich náročnost. Jakmile se děti naučí danou dovednost a zvládnou tak splnit zadaný úkol, nalepí si do svého sešitu samolepku a mohou tak pozorovat dosažené úspěchy. Děti jednotlivými úkoly provázejí různá zvířátka, která jim otevírají dveře do světa.

 

REGISTRACE DO 6. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BYLA UKONČENA

Program obsahuje celoroční aktivity pro předškolní děti ze sokolských oddílů, mateřských školek a volnočasových kroužků. Proto je možné se reigstrovat jen do konce září, aby bylo možné všechny aktivity zvládnout.

V případě, že byste měli zájem připojit se k nám v dalším ročníku, pošlete nám zprávu na sesokolemdozivota@sokol.eu, budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce.

 

AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY 

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům.

V současné době je kapacita semináře naplněna, můžete nám na sebe ale nechat kontakt a při vypsání dalšího termínu Vás budeme informovat jako první!

Vyjádření zájmu a další informace k semináři najdete na stránkách Ústřední školy ČOS.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti 

Děti se učí koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim.

Více informací najdete na stránkách projektu www.sesokolemdozivota.cz.

Na Youtube kanále České obce sokolské pravidelně zveřejňujeme videa, kde ukazujeme, jak správně cvičit jednoduché i na první pohled obtížené cviky. 

Podívejte se třeba na to, jak na párovou akrobacii

1. díl

5. díl

Mapa
Aktuality projektu
Více aktualit

Fotky

Kalendář Akcí
04
10

Večer sokolských světel 2022

Kde: sokolovna Ostroměř

21
10

sázení okrasných rostlin

Kde: Sokol Nová Hospoda

22
10

Valšácký bál

Kde: Sokol Valcha

30
10

halloween - dlabání dyní

Kde: Sokol Nová Hospoda

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace