Česká obec sokolská
14. 05. 2022

100 let sokolovny ve Šlapanicích u Brna

Budova Sokolovny ve Šlapanicích oslaví v příštím roce své 100 narozeniny. Slavnostní otevření se konalo 14.8. 1921 a velmi záhy se stala budovou celoměstského významu.  Během sta let své existence zažila nejen mnoho významných sportovních a kulturních akcí, ale také se dočkala řady přestaveb, které postupně měnily charakter budovy a areálu kolem ní.  V roce 1937 byla dokončena přístavba nového kina k východní straně budovy u bývalé vlečky tehdejšího cukrovaru.  Po válečných letech v 1947 byla opravena střecha a část jeviště, které bylo poškozeno při bombardování.  V roce 1969 byla na sokolovně realizována nová břízolitová fasáda, v roce 1971 vznikla nad novým kinosálem přístavba sloužící jako zázemí pro cvičence a divadelníky.  K tělocvičně tak přibylo přísálí, tři nové šatny, sprchy, sklad, nářaďovna a klubovna. Zřízen byl též samostatný zadní vstup do tělocvičny. V letech 1975-77 byla  vybudována společná kotelna pro sokolovnu a kino.  V letech 1981-82 se rekonstruovala elektroinstalace a také kompletní jevištní technologie.

 

 

 

Mapa
Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace