Česká obec sokolská
14. 04. - 16.04. 2023

Cvičitelé sportovní všestrannosti III. třídy - II. konzultace - Praha

Cvičitelé sportovní všestrannosti III. Třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy

opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými.

Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín

a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie,

stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými

cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termíny konzultací Místo: Praha

17.–19. 3., 14.–16. 4., 7. 5. 2023

Přihlášky: do 3. 3. 2023 Poplatek: člen ČOS 3 100 Kč / veřejnost 5 900 Kč

Více informací na https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace