Česká obec sokolská
19. 03. 2023

I. ročník Gymnastických her T.J. Sokol Valašské Meziříčí

Pro koho je soutěž určena:

 

Soutěž je určena pro oddíly sportovní gymnastiky, které se věnují SG na zájmové úrovni a

trénují 1x – 2x týdně. Primárně pro Střediska volného času, DDM, také pro oddíly sportovní

gymnastiky tělocvičných jednot Sokol a gymnastické kluby splňující výše uvedenou podmínku,

tj. trénují 1x-2x týdně (např. rekreační družstvo oddílu). Počet závodnic z jednoho oddílu není

omezen, ale v případě velkého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo počty omezit. Soutěžit se

bude na dvou nářadích – kladina (lavička) a prostná. Pořadí je určeno celkovou známkou z

gymnastického dvojboje [známka z kladiny (lavičky) + známka z prostných].

Termín: 19.3.2023

Místo konání: Sokolovna, Sokolská 124/38, Valašské Meziříčí 757 01

Pořadatel: T.J.SOKOL Valašské Meziříčí, oddíl sportovní gymnastiky

Závod zajišťují: ředitelka závodu: Dagmar Gerlová - 603 470 802

hlavní rozhodčí: Pavlína Crhová - 603 271 772

technika: Břetislav Gerla, Milan Groš

Termín přihlášky do 10.3.2023 na mail pavlina@crhova.cz

 

GYMNASTICKÉ HRY

 

T . J. S O K O L V A L M E Z 1 . R O Č N Í K

 

Podmínky účasti:

Zúčastněné oddíly zajistí na svých 8 závodnic 1 rozhodčí, který/á rozhoduje po celý závod.

Za zdravotní stav závodnice zodpovídá vysílající oddíl.

Zařazení do kategorií podle roku narození, ne měsíce narození!

Rozhodčí:

Rozhoduje po celou dobu závodu podle pravidel ČSGS a úprav v tomto rozpisu.

Zašlete jméno a příjmení, kvalifikaci a nominaci na nářadí.

Občerstvení je zajištěno formou bufetu.

ČESKO SLOVENSKÉ

GYMNASTICKÉ HRY CSGS ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTUo

 

Závod je součástí projektu Česko-slovenské gymnastické hry,

který pořádá Český svaz gymnastických sportů.

 

Soutěží se dle manuálu Česko-slovenských gymnastických her, který najdete

na www.gymsporty.cz (dokumenty/pravidla/manual ČSGH)

 

Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným oddílům v den uzávěrky přihlášek.

 

Včas zaslaná přihláška.

Startovné: 200 Kč

 

Nářadí:

kladina (lavička), prostná

kategorie 1 a 2 – lavička (polstrovaná) – výška 20 cm, žíněnky

kategorie 3 – kladina -

výška 40 cm, žíněnky

kategorie 7 a 8 – kladina – výška 120 cm, doskoková žíněnka

prostná – gymnastický airtrack + koberec, délka 12 metrů

Kategorie:

Kategorie 1 2017–2016 6a 7 let

Kategorie 2 2015 8 let

Kategorie 3 2014 9 let

Kategorie 4 2013 10 let

Kategorie 5 2012 11 let

Kategorie 6 2011 12 let

Kategorie 7 2010–2009 13 a 14 let

Kategorie 8 2008–07–06 15,16a 17 let

POVINNÉ POŽADAVKY – DLE PRAVIDEL ČSGS

1. a 2. KATEGORIE

LAVIČKA: volná sestava, 6 prvků – prvky bez hodnoty obtížnosti – hodnotí se provedení,

včetně náskoku a seskoku. Možno použit přímý skok z lavičky jako seskok.

PROSTNÁ (pás 6 m): volná sestava, 6 prvků bez hodnoty obtížnosti – hodnotí se provedení.

Známka D: 0,50 bodu za každý zacvičený a uznaný prvek (max. 3,00 body).

Známka E: z 10, 00 bodů (za 6 prvků), za každý chybějící prvek srážka 1,00 bod.

3. KATEGORIE Hodnocení podle pravidel ČSGS a úprav v tomto rozpisu. V sestavě se počítá

8 nejobtížnějších prvků, nerozlišují se akrobatické a gymnastické prvky.

POŽADAVKY:

KLADINA (výška 40 cm):

1. gymnastický skok

2. obrat minimálně 180° na jedné noze

3. závěr prvkem

PROSTNÁ (pás 12 m):

1. gymnastický skok

2. obrat minimálně 180° na jedné noze

3. kotoul (např. vpřed, vpřed do roznožení, vzad, vzad do zášvihu, do stoje na rukou)

4. 5. a 6. KATEGORIE Hodnocení podle pravidel ČSGS a úprav v tomto rozpisu. V sestavě se

počítá 8 nejobtížnějších prvků, nerozlišují se akrobatické a gymnastické prvky.

POŽADAVKY:

KLADINA (výška 100 cm):

1. gymnastický skok

2. obrat minimálně 180° na jedné noze

3. akrobatický prvek – předvedený na kladině

4. závěr prvkem

PROSTNÁ (pás 12 m):

1. gymnastický skok

2. obrat – minimálně 360o

3. akrobatický prvek

4. závěrečný akrobatický prvek – jiný než požadavek č. 3

7. a 8. KATEGORIE Stejné požadavky jako u kategorií 4, 5 a 6, liší se výška kladiny – 120 cm.

Pro kategorie 3 až 8 platí: 7 a více prvků – bez srážky

6 prvků neutrální srážka 2,00 body

5 prvků neutrální srážka 4,00 body

4 prvky neutrální srážka 6,00 bodů

3 prvky neutrální srážka 8,00 bodů

2 a 1 prvek neutrální srážka 9,00 bodů

0 prvků neutrální srážka 10,00 bodů

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace