Česká obec sokolská
07. 03. 2021

Mapa
Aktuality akce

Zájem o darování krve napříč Českou obcí sokolskou rok od roku roste. Loni se do projektu zapojilo 78 jednot, což je skoro o tři desítky víc než v roce 2019. Velmi potěšující je opět zapojení malých jednot z celé České republiky. Do Sokolské kapky krve, projektu, který si klade za cíl zvýšit povědomí o dárcovství, se v 6. ročníku zapojilo 299 sokolů (o 69 více než v minulém roce).

VÍCE

S ohledem na to, že usnesení vlády z 26. února omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků, doporučuje vedení České obce sokolské statutárním zástupcům pobočných spolků zvážení svolání řádného (popř. mimořádného) zasedání výboru tělocvičné jednoty, příp. předsednictva sokolské župy, na kterém budou projednány následující oblasti: • rozhodnutí o přijatých opatřeních v důsledku mimořádné situace (omezení, popř. zrušení sportovních, kulturních a spolkových aktivit) • písemná zpráva kontrolních komisí o kontrole hospodaření, která bude v závěru obsahovat doporučení valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2020

VÍCE

Vedení České obce sokolské po poradě s župními organizátory na dnešním online jednání jednohlasně rozhodlo o přesunu největší letošní sokolské akce SokolGym 2021 na rok 2022. „Současná protiepidemická opatření neumožňují společnou přípravu cvičenců na jednotlivá vystoupení ani nezaručují možnost konání tak rozsáhlé akce v připravovaných termínech - květen až červen. Veškeré vynaložené úsilí včetně finančního zajištění přesuneme na příští rok. Nyní se můžeme věnovat přípravě cvičitelů k nácviku hromadných skladeb aspoň formou on line nácviků.,“ uvádějí náčelnice České obce sokolské Anna Jurčíčková a náčelník Petr Svoboda.

VÍCE
Více aktualit
Galerie

Fotky a videa

Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé