Česká obec sokolská
07. 03. - 20.03. 2022

Sokolská stezka

Rok 2022 - je jubilejní pro celou Českou obec sokolskou, která slaví 160 let od svého vzniku. Je jubilejní ale i pro naši T.J. - 9. března je to 120 let od založení Sokola v Komárově!

U této příležitosti jsme uspořádali pro naše příznivce další sokolskou cestu - samozřejmě motivovanou historií Sokola a vším, co se Sokola týká. Na trase byly karty s kvízovými otázkami a pohybovými úkoly. Pokud účastníci odpověděli správně na všechny otázky, vyšla jim na konci tajenka.

Otázky z historie Sokola byly postaveny tak, aby z nabídnutých možností byla jasná správná odpověď. Tím jsme chtěli docílit toho, aby se zábavnou formou i nesokolští účastíci dozvěděli něco nového o Sokole.

U každé otázky byl také nějaký pohybový úkol (protože Sokol je přece hlavně o pohybu). Pro malé účastníky byly připraveny navíc úkoly sokolíka Pepíka. Cesta byla zpestředna fotografiemi, zachycujícími činnost Sokola Komárov.

Účast 156 (90 dětí + 66 dospělých)

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace