Česká obec sokolská
23. 09. 2022

BĚH NADĚJE 2022

V pátek 23.9.2022 od 9:30 hodin pořádáme, za podpory MěÚ a KS
Vratimov, XIII. ročník Běhu naděje. Svou účastí a příspěvkem podpoříte
správnou myšlenku - boj s rakovinou. Veškeré finanční prostředky putují
na dětskou hematologii a onkologii FNsP v Motole.
XII. ročníku se zúčastnilo 893 registrovaných účastníků a výše jejich
příspěvků byla rekordní, činila 21.740,- Kč, což byla nejvyšší částka,
kterou jsme odeslali z našeho Běhu naděje za dobu jeho pořádání.
PODPOŘTE I LETOS SPRÁVNOU VĚC !!! Děkujeme.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace