Česká obec sokolská
22. 09. 2023

Noc sokoloven 2023: Výstava Sokolové pod olympijskou pochodní

13 rollupů s informacemi o prvních sokolských zahraničních úspěších a účasti na olympiádách do roku 1948.

Vystoupení oddílu mažoretek Bailar Praha.

Aktivní prohlídka vnitřích a venkonvích sportovišť s možností zapůjčení vybavení, nářadí a asistence cvičitelů.

Představení nabídky oddílů a cvičení pro děti a dospělé.

Prezetnace historických fotografií.

MOžnost upéct si buřta a dát si limču.

Mapa
Kontakt na organizátora
Jméno

Vanda Dušková

Telefonní číslo

720705368

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace