Česká obec sokolská
23. 06. 2023

Noc sokoloven ve Vraném nad Vltavou 2023

Ve večerních hodinách bude zpřístupněna sokolovna všem zájemcům, kteří se budou chtít dozvědět o aktuálním dění v naší jednotě a také o historii téměř 100leté budovy, která je dodnes kulturně společenským středem obce Vrané nad Vltavou.

 

Oddíl sebeobrany připravuje ukázkový program své činnosti (otevřenou hodinu pro veřejnost) a také umožní všem zájemcům vyzkoušet si sokolské náčiní a nářadí. Cílem je prezentovat minulost a současnost jednoty, otevřít se veřejnosti a oslovit případné nové zájemce o členství v naší T. J. 

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace