Česká obec sokolská
16. 08. - 27.08. 2021

Příměstský tábor Ve hvězdách I. a II.

Příměstské tábory pro děti oddílu všestrannosti, od kategorie předškolák, po katergorii starší žáci. 

Program všech tří letních kempů s názvem „Ve hvězdách“ byl zaměřen na sportovní, vzdělávací a rukodělné aktivity, které byly tematicky orientovány na vesmír. Díky tomuto tématu se nám podařilo prostřednictvím soutěží a her přirozeně děti učit nové znalosti a dovednosti a zároveň je rozvíjet a upevňovat. K realizaci programu jsme využili různé didaktické pomůcky (stavebnice, tematicky zaměřené knihy, krátká edukační videa). Významným prvkem v programu byla návštěva pražského planetária Planetum.

Aktivity byly rovněž koncipovány tak, aby podpořily sociální vazby mezi dětmi a rozvoj jejich komunikačních dovedností v kolektivu vrstevníků, ale také dospělých (vedoucí a instruktoři).

Dalším významným programovým prvkem byl sport – denní program zahajovaly ranní rozcvičky, se zařazenými protahovacími cviky, pohybové hry s rozvíjením přirozených dovedností dětí ve věku od 7 do 10 let (běh, skok, lezení, lukostřelba, míčové hry, manipulace s předměty, rozvíjení prostorové orientace, obratnosti, rychlosti a posilování zdatnosti).

Tematicky zaměřené pohybové, ale i vědomostní hry měly za cíl procvičit a upevnit u dětí rychlé reakce na signály a podněty, procvičování rovnováhy, poznávání částí těla, rozvoj paměti a fantazie, (čtení, psaní, jednoduché početní operace, rozvíjení jemné motoriky modelováním, kreslením, lepením a zpracováním různých materiálů).

Hry byly připraveny a realizovány jak pro jednotlivce, tak pro vytvořené minitýmy, abychom posílili dovednost spolupráce ve skupině.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace