Česká obec sokolská
16. 08. - 27.08. 2021

Příměstský tábor Ve hvězdách I. a II.

Příměstské tábory pro děti oddílu všestrannosti, od kategorie předškolák, po katergorii starší žáci. 

Program všech tří letních kempů s názvem „Ve hvězdách“ byl zaměřen na sportovní, vzdělávací a rukodělné aktivity, které byly tematicky orientovány na vesmír. Díky tomuto tématu se nám podařilo prostřednictvím soutěží a her přirozeně děti učit nové znalosti a dovednosti a zároveň je rozvíjet a upevňovat. K realizaci programu jsme využili různé didaktické pomůcky (stavebnice, tematicky zaměřené knihy, krátká edukační videa). Významným prvkem v programu byla návštěva pražského planetária Planetum.

Aktivity byly rovněž koncipovány tak, aby podpořily sociální vazby mezi dětmi a rozvoj jejich komunikačních dovedností v kolektivu vrstevníků, ale také dospělých (vedoucí a instruktoři).

Dalším významným programovým prvkem byl sport – denní program zahajovaly ranní rozcvičky, se zařazenými protahovacími cviky, pohybové hry s rozvíjením přirozených dovedností dětí ve věku od 7 do 10 let (běh, skok, lezení, lukostřelba, míčové hry, manipulace s předměty, rozvíjení prostorové orientace, obratnosti, rychlosti a posilování zdatnosti).

Tematicky zaměřené pohybové, ale i vědomostní hry měly za cíl procvičit a upevnit u dětí rychlé reakce na signály a podněty, procvičování rovnováhy, poznávání částí těla, rozvoj paměti a fantazie, (čtení, psaní, jednoduché početní operace, rozvíjení jemné motoriky modelováním, kreslením, lepením a zpracováním různých materiálů).

Hry byly připraveny a realizovány jak pro jednotlivce, tak pro vytvořené minitýmy, abychom posílili dovednost spolupráce ve skupině.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace