Česká obec sokolská
18. 06. - 20.06. 2021

Sokolové na Ohři I.

V pátek odpoledne sraz na tábořišti Sokolov, postavení stanů, základní informace a zábava.

V sobotu vlakem do Kynšperku nad Ohří, převzetí objednaných lodí a splutí do Sokolova.

V neděli splutí ze Sokolova do Lokte a zde vrácení lodí a materiálu. Poté návštěva Loktu s obědem a odjezd domů do Děčína.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace