Česká obec sokolská
04. 10. 2022

Večer sokolských světel 2022

od 16 hodin společené cičení předškolních dětí a žactva

v 17. 30 hodin přesun k soše T.G.Masaryka v Ostroměři, položení věnce, pouštění lodiček (rozsvícených) po řece Javorce

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace